Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

Tak jak co roku, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej gościła na uroczystościach Katyńskich w Zespole Szkół w Wykrocie. Zorganizowana 29 kwietnia 2014 r. uroczystość miała wymiar szczególny ze względu na jej przebieg.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, mjr rez. Jerzy Białoskórski i mjr rez. Józef Szatkowski.

Obecni byli również: Bohdan Sobiewski – syn zamordowanego w Charkowie kpt. Franciszka Sobiewskiego, którego „Dąb pamięci” znajduje się na dziedzińcu szkoły, Krzysztof Sobieski (kuzyn Bohdana), ks. Zbigniew Jaroszyński – proboszcz Kolegiaty w Myszyńcu i delegacja Nadleśnictwa Myszyniec.

Po odśpiewaniu wszystkich zwrotek hymnu narodowego głos zabrała Mirosława Grzegorczyk – dyrektor szkoły, która powitała zaproszonych gości i omówiła przewidywany przebieg uroczystości.

Część oficjalna rozpoczęła się od podpisania porozumienia o współpracy między Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Zespołem Szkół w Wykrocie. Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata i Mirosława Grzegorczyk. W porozumieniu ZOR RP i szkoła zobowiązali się m.in. do popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej oraz wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii.

Następnie w uznaniu zasług dla dotychczasowej współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży płk rez. Alfred Kabata dokonał odznaczenia szkoły Złotym Medalem „Za Zasługi Dla ZOR RP”, dekorując jej sztandar.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy zdobyli 1, 2 i 3 miejsce w konkursie „Wojna obronna Polski 1939. Katyń 1940”. Konkurs został zorganizowany przez ZOR RP i Zespół Szkół w Wykrocie z inicjatywy Małgorzaty Parzych. Fundatorami nagród byli m.in. ZOR RP, Urząd miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół w Wykrocie, Społeczny Komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali puchary od prezesa ZOR RP, płk. rez. Alfreda Kabaty. Wręczył on również upominki dyrektor szkoły - Mirosławie Grzegorczyk i nauczycielom: Małgorzacie Parzych, Krystynie Zyśk i Krystynie Kulas.

Drugą część uroczystości stanowił wzruszający występ artystyczny uczniów, poświęcony pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej.

(k)
Fot. Jerzy Białoskórski

  • Porozumienie s. 1
  • Porozumienie s. 2