Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie z WKU w Gliwicach

W dniu 26 stycznia 2015 r. ppłk Roman Nowogrodzki – wojskowy komendant uzupełnień w Gliwicach i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli również przedstawiciele ZOR RP: Jarosław Kabata i Piotr Wyrwas, a ze strony WKU Sylwia Sołtys – Kucharska.

Płk rez. Alfred Kabata wręczył na ręce ppłk Romana Nowogrodzkiego medal okolicznościowy Związku Oficerów Rezerwy RP. Z kolei ppłk R. Nowogrodzki przekazał prezesowi Związku medal 95 – lecia administracji wojskowej. Członkowie delegacji ZOR RP otrzymali okolicznościowe upominki promujące WKU i Siły Zbrojne.

 W podpisanym, na zasadach określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 187 z 2009 r. porozumieniu, obie strony zobowiązały się do:

·        Promocji Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby
w Narodowych Siłach Rezerwowych.

 ·        Prowadzenia działań edukacyjno- wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

 ·        Kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

 ·        Kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

 ·        Pogłębienia  żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego, a żołnierzami czynnej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP.

 Ważną kwestią będą sprawy związane z upamiętnianiem zasłużonych osób i ważnych wydarzeń historycznych. Jedną z takich osób był gen. broni Leon Berbecki spoczywający na Gliwickim Cmentarzu Centralnym, o którym  płk rez. A. Kabata pisze monografię. 

(k)

Fot. Jacek Sulecki

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04