Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie z Gminą Jastków

20 maja 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Gminą Jastków k. Lublina.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i Teresa Kot  - wójt Gminy Jastków.  W uroczystym podpisaniu porozumienia ZOR RP reprezentowali: ppłk rez Lech Tomasiak – członek ZG oraz członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego: Lech Marczak – prezes Okręgu i  por. w st. spocz. Zdzisław Łoziński.

Podpisanie porozumienia jest sformalizowaniem trwającej już od kilku lat współpracy ZOR RP z Gminą Jastków. W podpisanym porozumieniu obie strony zobowiązały się m.in. do:

1)        Ochrony miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Jastków.

2)        Popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych.

3)        Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa.

4)        Współorganizowania uroczystości patriotyczno – religijnych.

Dla ZOR RP ważnym zadaniem będzie również prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04