Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie z WKU w Krakowie

23 czerwca 2015 r. ppłk Krzysztof Kasza – wojskowy komendant uzupełnień w Krakowie i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczył również prezes Koła ZOR RP  w Krakowie ppor. rez. Radosław Gądek.

Ppłk Krzysztof Kasza przekazał płk rez. Alfredowi Kabacie ryngraf i upominki promujące WKU.

W podpisanym, na zasadach określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 187 z 2009 r. porozumieniu, obie strony zobowiązały się do:

1.         Promocji Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

2.         Prowadzenia działań edukacyjno – wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

3.         Kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

4.         Kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

5.         Pogłębiania żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami czynnej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP.

Związek zobowiązał się do podejmowania działań zmierzających do realizacji celów niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1.         Kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego.

2.         Podejmowania we współpracy ze szkołami, władzami samorządowymi

i jednostkami wojskowymi inicjatyw popularyzujących problematykę obronności państwa i promowania służby wojskowej.

3.         Prowadzenia działań edukacyjno – wychowawczych, służących kształtowaniu wysokiego prestiżu służby wojskowej, patriotycznych, proobronnych

i obywatelskich postaw młodzieży.

4.         Stałej opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami poległych żołnierzy, cmentarzami wojskowymi i pomnikami.

5.         Organizowania spotkań żołnierskich pokoleń, prelekcji na temat działalności Związku, jego patrona i tradycji orężnych WP integrujących weteranów wojennych, żołnierzy rezerwy i w czynnej służbie wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień będzie wspierał – w miarę posiadanych możliwości działalność statutową Związku w dziedzinie obronności państwa, promowania służby wojskowej w szczególności poprzez:

1.         Udzielanie pomocy Związkowi w organizowania uroczystości patriotycznych, przedsięwzięć związanych z promowaniem służby wojskowej oraz imprez sportowo

– obronnych.

2.         Zapraszanie przedstawicieli Związku na organizowane przez WKU uroczystości.

3.         Udział w spotkaniach z młodzieżą zainteresowaną służbą wojskową oraz udostępnianie materiałów promujących różne formy służby wojskowej.

4.         Popularyzowanie działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Fot. WKU w Krakowie