Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

30 września 2015 r.  w Nowym Dworze Mazowieckim płk Adam Przygoda – dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli również: kpt. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski, 91 – letni kombatant Roman Kaczorowski i Artur Błoński.

W podpisanym, na zasadach określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 187 z 2009 r. porozumieniu, obie strony zobowiązały się do:

 1)        pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

2)        upowszechniania tradycji orężnych Wojska Polskiego oraz promocji dokonań i osiągnięć "Pułku" i "Związku" w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej;

3)        kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli

do wypełniania powinności wojskowych i obronnych;

4)        wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;

5)        edukacji obronnej i obywatelskiej młodzieży;

6)        pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, weteranów i kombatantów  z żołnierzami czynnej służby wojskowej.

(k)

Fot. Artur Błoński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04