Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

13 października 2015 r. ppłk Andrzej Kamiński – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

Podpisane porozumienie jest kontynuacja porozumienia o współpracy podpisanego  z poprzednim Wojskowym Komendantem Uzupełnień w 2013 r.

W akcie podpisania porozumienia uczestniczyli mjr Sławomir Mierzejewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz członkowie ZOR RP: Marcin Łada – wiceprezes ZG, kpt w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski i 91 – letni kombatant Roman Kaczorowski.

W podpisanym porozumieniu obie strony zobowiązały się, że będą współpracować ze sobą w celu:

1.            Promocji Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby
w Narodowych Siłach Rezerwowych.

2.         Prowadzenia działań edukacyjno - wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

3.         Kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

4.         Kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

5.         Pogłębienia  żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami czynnej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01a
  • 02a
  • 03a
  • 04a