Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy z I LO w Gostyninie

20 grudnia 2016 r. w Gostyninie Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej podpisał porozumienie o współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. Bohaterów Gostynina.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i Adam Matyszewski - dyrektor szkoły. W podpisaniu porozumienia ZOR RP reprezentowali także: kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski – członek ZG i 92 – letni kombatant Roman Kaczorowski.

Zabierając głos, płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że sformalizowanie trwającej od kilku lat współpracy, przyczyni się do jej zintensyfikowania, co ma szczególne znaczenie dla uczniów klas mundurowych.

Na zakończenie płk rez. Alfred Kabata i dyrektor Adam Matyszewski przekazali sobie okolicznościowe upominki.

W myśl zawartego porozumienia Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie będą współpracować ze sobą w celu:

1)        popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;

2)        wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii;

3)        podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;

4)        integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

I LO PUL zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1)        popularyzowania i eksponowania tradycji oraz współczesnych osiągnięć Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej;

2)        inspirowania środowiska szkolnego do udziału w uroczystościach o charakterze patriotycznym i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Związek;

3)        organizowania spotkań i prelekcji członków Związku na temat tradycji orężnych Wojska Polskiego, działalności Związku i jego patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego;

4)        zapraszania przedstawicieli Związku do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach I LO PUL w Gostyninie.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązuje się do:

1)        prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej;

2)        przeprowadzania w szkole spotkań informacyjnych na temat zawodowej służby wojskowej i innych jej form;

3)        wspierania programów edukacyjnych propagujących wiedzę historyczną;

4)        zapraszania młodzieży szkolnej do udziału w „Dniach otwartych koszar”, uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez jednostki wojskowe współpracujące ze Związkiem;

5)        zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży szkolnej do udziału w uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Związek;

6)        wspierania działań statutowych I LO PUL.

(k)

Foto: I LO w Gostyninie

  • 00
  • 00a
  • 00b
  • 00c