Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współracy z Instytutem Tradycji RP

22 grudnia 2016 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – w Domu Polonii w Warszawie, uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a Instytutem Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i Gniewomir Rokosz - Kuczyński – Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji RP i Samorządu Terytorialnego. Podczas podpisywania porozumienia obecni byli również: Marcin Łada - wiceprezes ZG ZOR RP, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP i członek ZG oraz 92 – letni kombatant Roman Kaczorowski.

Podpisanie porozumienia o współpracy odbyło się podczas święta odzyskania suwerenności przez Polskę, w 26 rocznicę powrotu ostatniego Prezydenta II RP do Ojczyzny i zakończenia misji Prezydentów RP na Emigracji w latach 1939 – 1990.

W podpisanym porozumieniu Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego określili, że będą współpracować ze sobą w celu:

1)        Ochrony miejsc pamięci narodowej;

2)        Popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych;

3)        Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

4)        Współorganizowania uroczystości patriotyczno – religijnych.

5)        Realizowania programów historyczno – edukacyjnych.

Instytut zobowiązał się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1)        Popularyzowania i eksponowania tradycji oraz współczesnych osiągnięć Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej;

2)        Organizowania spotkań i prelekcji członków Związku na temat tradycji orężnych Wojska Polskiego, działalności Związku i jego patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego;

3)        Zapraszania przedstawicieli Związku do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach Instytutu.

ZOR RP, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązał się do:

1)        Prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży;

2)        Wspierania realizowanych przez Instytut programów edukacyjnych propagujących wiedzę historyczną;

3)        Wspierania organizowanych przez Instytut uroczystości patriotyczno – religijnych;

4)        Zapraszania przedstawicieli Instytutu do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04