Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP podpisał porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień  w Łodzi

6 września 2017 r. w Łodzi, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej, podpisał porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Wiesław Jaskulski. W Uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli pracownicy WKU oraz reprezentujący ZOR RP: mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Zbigniew Kuleta - prezess Okregu Łódzkiego.

Zarówno ppłk Wiesław Jaskulski, jak i płk rez. Alfred Kabata wyrazili przekonanie, że zawarte porozumienie umocni dotychczasowe kontakty oraz przyczyni się do wdrażania nowych form współdziałania.

W myśl zawartego porozumienia Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi będą współpracować ze sobą w celu:

  1. promocji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz ochotników do służby terytorialnej,
  2. kultywowania tradycji oręża polskiego w środowisku członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, zachęcanie do zainteresowania się sprawami obronności i wypełniania powinności wojskowych,
  3. kształtowaniu pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
  4. pogłębiania żołnierskich więzi, integrowania środowiska służb mundurowych.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04