Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy pomiędzy ZOR RP a Strażą Miejską w Łodzi

6 września 2017 r. w Łodzi, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej, podpisał porozumienie o współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP i komendant Straży Miejskiej Zbigniew Kuleta. Podczas podpisywania porozumienia ZOR RP reprezentowali także: mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG i kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

W myśl zawartego porozumienia Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Straż Miejska w Łodzi będą współpracować ze sobą
w celu:

  1. promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. kultywowania tradycji oręża polskiego w środowisku członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, zachęcanie do zainteresowania się sprawami obronności i wypełniania powinności wojskowych,
  3. współorganizowania uroczystości patriotycznych,
  4. realizowania programów historyczno-edukacyjnych.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04