Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Radiostacja Babice znowu nadaje? Przedstawiciele ZOR RP spotkali się  z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

7 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i kilku organizacji społecznych, w tym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.

W spotkaniu ZOR RP reprezentowali: wiceprezes ZG - Marcin Łada, członek ZG – st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek, oraz sierż. pchor. w st. spocz. Stanisław Chrapek i dr hab. Dariusz Śladowski (Członek Honorowy ZOR RP).

W spotkaniu oprócz osób wymienionych uczestniczyli: Wiceburmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Hanna Głowacka, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z zastępcą wójta Tomaszem Szubą, radny Dzielnicy Bemowo oraz Prezes Oddziału Bemowo Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Maciej Bartosiak, Prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN Jarosław Chrapek, Prezes Stowarzyszenia Historycznego Cytadela Dariusz Parzyszek, Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury Maciej Jasiński oraz koordynator Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców Maciej Muszalski. Rozmawiano o perspektywach utworzenia Muzeum Radiostacji Babice, jako placówki historycznej i naukowo-badawczej.  

Czy Radiostacja Babice doczeka się wreszcie muzeum?

Zagadnienie dotyczące potrzeby kultywowania pamięci o historii Radiostacji Babice, największej polskiej instalacji II Rzeczypospolitej, służącej do łączności międzykontynentalnej, członkowie naszej organizacji podnoszą od wielu lat. To nie tylko bowiem zagadnienie świadczące o chwale polskiej myśli technicznej, Radiostacja Babice łączy w sobie dzieje: międzynarodowych kontaktów biznesowych, w tym głównie polsko-amerykańskich, światowych kontaktów ekonomicznych, a także zagadnienia historyczne i patriotyczne, związane z bohaterską obroną pozycji Babice- Boernerowo w 1939 r.

10 lat temu w Starych Babicach powołano do życia Koło ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice. Działalność koła zaowocowała przez lata powstaniem wielu publikacji prasowych i książkowych, organizacją rajdów historycznych dla młodzieży, organizacją konferencji, spotkań naukowych, powstaniem tablic informacyjnych i programów telewizyjnych. Wielkimi propagatorami idei Radiostacji Babice byli już w tamtym czasie i są do dziś: Jerzy Bogdan Raczek i dr. hab. Dariusz Śladowski do których dołączył piszący te słowa Marcin Łada. Z czasem z grona uczestników imprez organizowanych przez ZOR RP, wyłoniła się grupa młodych ludzi pod kierunkiem Jarosława Chrapka, która utworzyła stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. W grupie członków założycieli tej organizacji także znaleźli się członkowie ZOR RP, którzy od lat wspierają działania stowarzyszenia. Dlatego też z ogromną radością przyjmujemy to, co dzieje się wokół spraw radiostacji: włączenie się do tego zagadnienia grup krótkofalowców, którzy mają kontakt z całym światem, młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej, młodych archeologów i zainteresowanie samorządowców z gminy Stare Babice, Bemowo, a teraz również najwyższych władz samorządowych woj. mazowieckiego z Marszałkiem Struzikiem na czele.

Już najwyższy czas, aby przywrócić Polakom pamięć o Radiostacji Babice i wiedzę o zagadnieniu, z którego wszyscy możemy być dumni. Od 1923 roku posiadaliśmy najsilniejszą stację radiotelegraficzną w Europie i na świecie, a jej konstrukcja opierała się na 10 masztach blisko 130 m wysokości i budynkach radionadawczych. Całość instalacji położona była na dł. 4 km, a wysokość wież dorównywała wysokości tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Jeśli jeszcze uwzględnimy to, że instalacja ta powstała blisko 100 lat temu, tuż obok Warszawy, możemy mieć pewien zarys tego przedsięwzięcia.  

Podczas spotkania prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN Jarosław Chrapek przedstawił zebranym dotychczasowe działania stowarzyszenia oraz koncepcje powołania Muzeum Radiostacji Babice. Wzbudziły one duże zainteresowanie. Obecni na spotkaniu z entuzjazmem wypowiadali się o roli radiostacji w historii Polski. Ważne słowa wypowiedział także Marszałek Adam Struzik:

 Był to bardzo nowoczesny obiekt, stawiał Polskę w czołówce państw europejskich jeśli chodzi o łączność ze światem. Moim zdaniem warto ocalić go od zapomnienia. Oprócz organizacji pozarządowych, które aktywnie włączyły się w te inicjatywę, ważne będzie powołanie samorządowej instytucji kultury lub oddziału domu kultury, po to, aby nadać konkretny kształt temu projektowi. Powstała placówka powinna łączyć elementy muzealne, edukacyjne, mieć charakter propagatorski oraz być atrakcją turystyczną. Ciekawym pomysłem będzie uruchomienie tu radiostacji krótkofalowej. Dzięki temu powrócilibyśmy w Polsce do nadawania na falach krótkich, bowiem od 2006 r. nie ma polskiej radiofonii na tych falach, zarówno w Europie jak i na świecie – dodał marszałek Struzik.

Marszałek Adam Struzik jako pierwszy podpisał księgę pamiątkową i przyjął apel od działaczy społecznych (również od ZOR RP) w sprawie współdziałania przy powołaniu muzeum.

Dobre deklaracje współpracy usłyszeliśmy także od obecnego Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, który był w dawniejszych czasach członkiem babickiego Koła ZOR RP. W programie telewizyjnym wyemitowanym następnego dnia po spotkaniu, zadeklarował on powstanie Muzeum Radiostacji do czasu 100 jubileuszu uruchomienia Radiostacji Babice, a zatem do 2023 roku. Trzymamy kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia i dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania z Marszałkiem Adamem Struzikiem.

Dajmy wspólnie Polakom dumę z osiągnięć II Rzeczpospolitej. Ta wiedza powinna dostać się do podręczników historii Polski, Gdy będzie się mówiło o osiągnięciach przedwojennej Polski -to powinien być kanon dla naszych rodaków: „Radiostacja Babice” , „Gdynia” i Centralny Okręg Przemysłowy”.

M.Ł.

Foto: Piotr Kabała, Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04