Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Z obrad Koła ZOR RP w Starych Babicach. 2020 rok – rokiem wielkich rocznic

Pod koniec 2019 r. obradowali członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Starych Babicach, którzy podsumowali działania przeprowadzone w 2019 r. oraz omówili zadania, które będą realizowane w 2020 r.

Wśród przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. wymieniono m.in.: współorganizowanie uroczystości patriotycznych na terenie gm. Stare Babice i w innych miejscach, działalność upowszechnieniową- organizację wystaw i lekcji historii dla młodzieży, a także największe wydarzenie w działalności koła- zorganizowanie uroczystości patriotycznej w kwaterze wojennej 1939 r. w Borzęcinie Dużym połączone z poświęceniem nowego grobu podporucznika Romana Sarneckiego i odnowionych grobów nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego. Działania te zostały wykonane społecznie przez członków i przyjaciół babickiego Koła ZOR RP.

Podczas spotkania uhonorowano srebrnymi medalami „Za Zasługi dla ZOR RP” Zofię Lasocką - społecznego strażnika pamięci historii Borzęcina Dużego i Pawła Wojciechowskiego właściciela Zakładu Kamieniarskiego „Grobex” z Wierzbina, doceniając ich zasługi na polu utrwalania i propagowania historii Wojska Polskiego. Medale zostały wręczone przez wójta gm. Stare Babice Sławomira Sumkę i prezesa Koła ZOR RP Marcina Ładę. Podczas uroczystości podziękowano także przyjacielowi naszego Koła Zenonowi Kajakowi za renowację tablicy w Murnau poświęconej mjr. Jackowi Decowskiemu i odnowienie dużej tablicy pamiątkowej w Murnau, oraz Leszkowi Poborczykowi za transport płyt i żwiru do renowacji grobów naszych bohaterów w Borzęcinie Dużym. Wymienieni Panowie zostali również uhonorowani za swoje działanie srebrnymi medalami „Za Zasługi dla ZOR RP” na wcześniejszych spotkaniach naszej organizacji z prezesem ZG płk rez. Alfredem Kabatą.

Podczas zebrania wyświetlono film dokumentujący uroczystość patriotycznąw Borzęcinie Dużym zorganizowaną przez babickie Koło ZOR RP, film będzie dostępny dla szerszej publiczności w internecie.

Rozmawiano także o perspektywach utworzenia w gm. Stare Babice muzeum poświęconego Radiostacji Babice i Ziemi Babickiej. Pierwsze działania w tym kierunku są już prowadzone przez władze gminy, nasza organizacja serdecznie popiera powstanie instytucji muzealnej na tym terenie. Placówka ta mogła by propagować w świecie nie tylko historię Radiostacji Babice, ale również historię bohaterskich walk Wojska Polskiego, udział mieszkańców gminy w polskich powstaniach narodowych. Warto także wspominać o historii związanej z Henrykiem Sienkiewiczem, który słynny pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim usytuował właśnie w tej gminie,
o wytwórni pasów kontuszowych Paschalisa Jakubowicza w Lipkowie i o całej historii Babic posiadającej udokumentowane źródła sięgające ponad 700 lat.

Gośćmi zebrania byli przedstawiciele rodzin patriotycznych, m.in. córka por. Stanisława Kicka - Zofia Jóźwiak, Jerzy Tanculski z rodziny ppor. Romana Sarneckiego, a także: Jerzy Misiak emerytowany dyrektor KPN, Jarosław Chrapek prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiostacja Nadawcza i inni.

Podczas zebrania wspomniano także o planach związanych z rokiem 2020 i wielkimi jubileuszami tego roku. Największym jubileuszem jest 100 rocznica bitwy warszawskiej 1920 r. - wielkiego zwycięstwa oręża Wojska Polskiego. ZOR RP będzie organizował z tej okazji ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży. Trzeba także pamiętać o: 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, 75. rocznicy wysadzenia przez Niemców Radiostacji Babice (16 I 1945), 80. rocznicy zbrodni Katyńskiej, 10. rocznicy tragedii smoleńskiej, a także o 85. rocznicy śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (12 V 1935 r.) i 50. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa (12V 1970 r.)

Warto wiedzieć, że Sejm RP ustanowił rok bieżący: Rokiem Bitwy Warszawskiej (w 100. rocznicę bitwy), Rokiem św. Jana Pawła II (w 100. rocznicę urodzin), Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego (w 400. rocznicę śmierci).

Nasza organizacja będzie uczestniczyła we wszystkich wymienionych wydarzeniach i serdecznie zaprasza osoby chętne do współpracy i propagowania wielkiej historii Polski. Działajmy razem dla dobra młodego pokolenia i chwały naszej Ojczyzny!

Na zakończenie spotkania prezes Marcin Łada przekazał najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich członków ZOR RP, dla ich rodzin i wszystkich przyjaciół naszej organizacji.

M.Ł.

Fot. Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04