Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ogólnopolski zjazd rodzin jenieckich w Warszawie

21 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyło się spotkanie rodzin jenieckich z II wojny światowej organizowane przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował wiceprezes Marcin Łada.

Zgromadzonych przywitali: Tomasz Morawski - naczelnik Przystanku Historia oraz dr Rafał Leśkiewicz, reprezentujący Jarosława Szarka, prezesa IPN, dr Violetta Rezler-Wasielewska - dyrektor CMJW oraz Paulina Florjanowicz - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Seminarium prowadziła prof. dr hab. Danuta Kisielewicz.

Przedstawione referaty poświęcone były tematyce jenieckiej. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Wojciech Chlebda z Uniwersytetu Opolskiego – lingwista, syn por. Stanisława Chlebdy, jeńca Oflagu II C Woldenberg. Odwołując się do własnych doświadczeń, a także teorii omówił rolę pamięci rodzinnej w kształtowaniu pamięci zbiorowej. Z kolei dr Anna Czerner rozważała, jaki wpływ na życie świadków wydarzeń oraz ich rodzin wywarła niewola. W dalszej części seminarium zaprezentowane zostały różnorodne działania Centralnego Muzeum Jeńców wojennych w Łambinowicach Opolu, służące podtrzymywaniu pamięci o indywidualnych i zbiorowych losach jeńców. Kolejne referaty wygłosili pracownicy naukowi muzeum: Bartosz Janczak, który opowiadał o swojej książce dotyczącej płk. Juliana Janowskiego, Iwona Cichoń z Archiwum i Piotr Jędorowicz z Działu Zbiorów i Konserwacji oraz dr Anna Wickiewicz i Sebastian Mikulec z Działu Edukacji i Wystaw. W ostatnich wystąpieniach Magdalena Kruk-Kuchcińska z Sekcji Komunikacji i Wizerunku oraz zastępca dyrektora CMJW, dr Renata Kobylarz-Buła przedstawiły możliwości, jakie daje osobom zainteresowanym losami jeńców wojennych, platforma internetowa Stacja Integracja.

Podczas spotkania wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada przekazał na ręce dyrektor CMJW Violetty Rezler-Wasielewskiej wspomnienia ppor. Stanisława Kicka mieszkańca gm. Stare Babice, który walczył m.in. w obronie Modlina i Borzęcina Dużego, a później był jeńcem wojennym Stalagu 1B Hehonstein (niedaleko Olsztynka, w dzisiejszej m. Królikowo).

Spotkanie było wspaniałą okazją do rozmów o oflagach, w których przebywali m.in. oficerowie rezerwy, w tym o Murnau, o którym opowiadało kilku uczestników uroczystości. Prezentujemy naszym czytelnikom także list jeniecki z Murnau pokazywany przez prof. Piotra Węgleńskiego. Tematyka ta jest nam bardzo bliska bowiem ZOR RP miał swój udział w powstaniu tablic upamiętniających polskich oficerów przed Oflagiem VII B w Murnau i na cmentarzu, w polskiej kwaterze wojennej, w tej miejscowości. W Murnau przebywał także mjr. Jacek Decowski obrońca Reduty Babice, którego postać od lat upamiętniamy i stale zbieramy informacje na jego temat.

Źródło CMJW i obsługa własna.

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04