Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wręczenie aktu mianowania Tomaszowi Dyzmie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

18 czerwca 2020 r., w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, st. sierż. rez. Tomasz Dyzma odebrał z rąk płk. Jerzego Flisa akt mianowania na stopień wojskowy   młodszego chorążego.

Wręczenie aktu mianowania poprzedziło odczytanie Decyzji Ministra Obrony Narodowej, który pozytywnie rozpatrzył wniosek w tej sprawie złożony przez płk. rez. Alfreda Kabaty - prezesa ZG ZOR RP i mianował st. sierż. rez. Tomasza Dyzmę na stopień mł. chorążego. Decyzję odczytał oraz akt mianowania wręczył płk Jerzy Flis – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Ceremonia miała miejsce podczas spotkania Członków Związku Oficerów Rezerwy RP i Związku Piłsudczyków z Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem i z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk. Jerzym Flisem, któreodbyło się w sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk w krótkim przemówieniu podkreślił rolę jaką w historii Polski XX wieku odegrał Marszałek Józef Piłsudski i ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

W czasie tego spotkania prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP Lech Marczak przedstawił historię Związku Oficerów Rezerwy RP, a następnie wręczył legitymacje członkowskie i odznaki ZOR RP nowym członkom Stowarzyszenia: ppor. rez. Andrzejowi Gumieniczkowi i st. sierż. SG Konrad Pawłosiowi.

Z kolei Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin (a jednocześnie wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP) mł. chor. rez. Tomasz Dyzma wręczył legitymację członkowską i odznakę Związku Piłsudczyków kpt. w st. spocz. Andrzejowi Bisowi oraz podziękował płk. Flisowi za wsparcie wniosku o awans, a Wicewojewodzie za umożliwienie zorganizowania spotkania w historycznych murach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a wszystkim gościom za przybycie na uroczystość. W spotkaniu tym wzięli również udział Wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP Edward Nakonieczny z żoną Elżbietą oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów w Lublinie mjr w st. spocz. Bogdan Walas.

 

Tomasz Dyzma

Foto: Andrzej Bis 

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03