Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP zorganizował prelekcję o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży  w Nowym Dworze Mazowieckim

1 marca 2023 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował dla młodzieży z nowodworskich szkół prelekcję o Żołnierzach Wyklętych.

 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 2 (pod opieką Marii Możdżyńskiej), z Zespołu Placówek Edukacyjnych (pod opieką dyrektor Justyny Paszkiewicz) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej (pod opieką Teresy Stroińskiej – Macińskiej).

 

Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną przeprowadził prezes ZG ZOR RP - płk rez. Alfred Kabata przy współudziale Krzysztofa Borowskiego – dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

 

ZOR RP ponadto reprezentowali: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa Stroińska – Macińska i Wiesława Karczmarczyk.

Podczas prelekcji płk rez. Alfred Kabata przekazał młodzieży m.in., że „Żołnierze Wyklęci” byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ich działalność obejmuje lata 1944 - 1956. Władze komunistyczne nazywały ich bandami reakcyjnego podziemia.

Wyjaśnił, że określenie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.” Podkreślił, że Żołnierzy Wyklętych określa się także mianem Żołnierzy Niezłomnych, gdyż odnosi się to do cech ich charakteru.

 

Zaznaczył, ze na mocy ustawy przyjętej 3 lutego 2011 przez Sejm RP – 1 marca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta nawiązuje do 1 marca 1951 r., kiedy to w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu uczestnikach antykomunistycznej konspiracji - członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.


 

Następnie omówił działalność kilkoro Żołnierzy Wyklętych: rtm. Witolda Pileckiego ps. „Witold”, mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” (ostatni Żołnierz Wyklęty - zginął 21.10.1963 r.) i Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

 

(k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04