Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

,,Nie tylko Polacy... - Cudzoziemcy w Powstaniu Styczniowym” – spotkanie edukacyjno historyczne w Centralnej Bibliotece Wojskowej z udziałem przedstawiciela ZOR RP

17 sierpnia 2023 r. st. chor. sztab. Stefan Wyszyński – członek ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wziął udział w spotkaniu edukacyjno-historycznym ,,Nie tylko Polacy... - Cudzoziemcy w Powstaniu Styczniowym” zorganizowanym w Centralnej Bibliotece Wojskowej z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

 

W uroczystości wzięło udział blisko 200 gości m.in.: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Christian Młynarek reprezentujący Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Gosiewską, Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki reprezentujący Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji
i Nauki Sławomir Adamiec reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Dyrektor Gabinetu Wojciech Lesiak reprezentujący Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, reprezentanci Wojska Polskiego i uczelni wojskowych oraz przedstawiciele różnych organizacji społecznych, Wicewojewoda Łódzki Jarosław Brózda, ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz, Attaché Obrony przy ambasadzie Chorwacji kmdr Jośko Śantić, Biskup Polowy WP Wiesław Lechowicz oraz biskupi: kościoła ewangelickiego Marcin Makula i reprezentujący biskupa polowego prawosławnego w RP ks. ppor. Tomasz Pieczarka.

 

Spotkanie rozpoczęło powitanie zaproszonych gości i wręczenie odznaczeń. Decyzją Ministra Obrony Narodowej pracownicy Głównej Książnicy WP zostali uhonorowani medalami ,,Za zasługi dla obronności kraju". W imieniu ministra odznaczenia wręczył Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki. Potem Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec odznaczył osoby zasłużone dla oświaty i wychowania medalami KEN. Ceremonię zakończyło wręczenie ,,Krzyża Służby Niepodległości", którego dokonali Prezes Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego pan Andrzej Chyłek w asyście członka Kapituły Krzyża pana Mirosława Widlickiego. Następnie odczytano listy od Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej i Szefa d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Na koniec głos zabrał dyrektor CBW dr Jan Tarczyński.

 

Głównym punktem spotkania było wyświetlenie fragmentu filmu ,,Z ziemi obcej do Polski" wg scenariusza i w reżyserii Leszka Wiśniewskiego przedstawiający udział cudzoziemców w Powstaniu Styczniowym. Przesłanie od reżysera przeczytał zastępca dyr. CBW mgr Maksymilian Sokół-Potocki.

 

Potem Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Wiesław Włodek zaprezentował, wydaną z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego, kartę pocztową. Następnie Rektor Akademii Sztuki Wojennej gen. Robert Kosowski wręczył pamiątkową replikę rogatywki gen. Kutrzeby, dyrektorowi Wojciechowi Lesiakowi i dyrektorowi CBW
dr Janowi Tarczyńskiemu.

XXX

 

Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku na całym obszarze dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Trwało 19 miesięcy. Wzięło w nim udział ok.200 tys. powstańców, w tym ok. 4 tys. cudzoziemców: Włochów, Francuzów, Anglików, Szwedów, Czechów, Rosjan i innych. Był to największy zryw powstańczy przeciw zaborcy.

 

Tekst i zdjęcia: Stefan Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04