Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR na spotkaniu w MON

11 grudnia 2014 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył w Ministerstwie Obrony Narodowej w spotkaniu organizacji proobronnych.

Spotkanie prowadził gen. dyw. rez. Bogusław Pacek – pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do społecznych inicjatyw proobronnych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu: Chcemy zagospodarować duży potencjał obronny, który objawił się  w państwie za sprawą wielu organizacji proobronnych. Chcemy przywrócić rangę zadaniom proobronnym, które są dla nas zadaniami priorytetowymi.

Założeniem MON jest, aby organizacje młodzieżowe działające na rzecz obronności współpracowały z organizacjami kombatantów, weteranów i rezerwistów. Chodzi o to, aby – jak to ujął gen. Pacek – przybliżyć „ojców do synów”, a „synów do ojców”. W organizacjach, zwłaszcza rezerwistów, jest wielu fachowo przygotowanych ludzi, którzy mogliby być instruktorami szkolącymi młodzież skupioną w organizacjach o charakterze proobronnym.

Do połowy lutego 2015 r. Ministerstwo będzie zbierać informacje od organizacji pozarządowych w zakresie ich potencjału i możliwości działania, a także wnioski do wypracowania wspólnych celów i zadań. Zostaną one przedstawione organizacjom pozarządowym podczas planowanego na luty forum tych organizacji.

Organizacje chcące współpracować z MON muszą przestrzegać następujących zasad: apolityczności, apartyjności, przestrzegania prawa i transparentności (przejrzystości) działań.

Współpraca z MON obejmowałaby następujące obszary: w czasie pokoju: działalność na rzecz zwiększenia potencjału obronnego państwa; kształtowania proobronnych postaw; współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych; w czasie kryzysu (o charakterze militarnym) i wojny: stanowienie zasobów osobowych dla pododdziałów Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Sił Rezerwowych; wsparcie na rzecz zapewnienia swobody operacyjnej w Strefie Działań Bezpośrednich (SDB); udzielanie informacji służących do prowadzenia oceny sytuacji cywilnej w rejonie operacyjnego rozwinięcia wojsk operacyjnych; wsparcie informacyjno – rozpoznawcze (w tym pełnienie funkcji przewodników dla jednostek operacyjnych); rozbudowę inżynieryjną terenu SDB; inne zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony (np. organizacja samoobrony ludności i ochrona obiektów).

Współpraca MON z pozarządowymi organizacjami proobronnymi to jeden  z elementów wzmacniania bezpieczeństwa państwa.

(k)

  • 1
  • 2