Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przedświąteczne spotkanie ZOR

Podczas przedświątecznego spotkania zorganizowanego 13 grudnia 2014 r.  w Czosnowie przez  Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i wójta Gminy Czosnów podsumowano działalność Związku w  2014 r.

Prowadzący spotkanie Marcin Łada – przedstawił jego przebieg, po czym wysłuchano hymnu państwowego.

Zaproszonych gości powitali Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów  i płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP. Bardzo gorąco powitano najstarszego członka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, weterana II wojny światowej, 100 – letniego kpt. w st. spocz. Andrzeja Raka.

Płk rez. Alfred Kabata omówił najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r., do których zaliczył m. in. ogólnopolski konkurs historyczny „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków”, odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (członkowie Związku zebrali na ten cel 1500 zł), uroczystości patriotyczne, konferencje naukowe, wystawy i rajdy historyczne, spotkania z uczniami i seniorami organizowane na terenie Okręgów Mazowieckiego, Lubelskiego i Podkarpackiego oraz wyróżnienia i nagrody dla członków ZOR RP z tych Okręgów (m.in. dla Zbigniewa Kiełba z Puław). W 2014 r. trzech członków Związku, a mianowicie: Jerzy Bogdan Raczek, Marcin Łada, Kazimierz Szczerbatko było autorami książek historycznych, na łamach których znalazły się również informacje o ZOR RP.  Na szczególne uznanie zasługuje Kazimierz Szczerbatko-członek ZG ZOR RP, który jest autorem kilkudziesięciu  książek o historii Zakroczymia.

Podczas spotkania w poczet członków zwyczajnych Związku przyjęto por. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego, sierż. pchor. rez. Stanisława Chrapka i st. kpr. pchor. rez. Piotra Pniewskiego.

Decyzją Zarządu Głównego członkostwo honorowe Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej nadano wójtowi Gminy Czosnów – Antoniemu Kręźlewiczowi i płk. Waldemarowi Zakrzewskiemu - doradcy szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP, byłemu dowódcy 2 Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu.

 Wręczono również odznaczenia. Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” uhonorowany został Paweł Kabata.

 W gronie odznaczonych Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” znalazła się minister Bożena Żelazowska – zastępca szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto medale te otrzymali: Karolina Gwarek, Dariusz Parzyszek, Dariusz Śladowski, Dariusz Kwiatkowski, ppłk rez. Anna Ćwiek, mjr Stanisław Majoch, sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Barbara Nieroda.

Odznaką honorową pamięci Krystyny Krachelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego, nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, wyróżniony został Marcin Łada. Odznakę wręczył st. kpr. pchor. rez. Piotr Pniewski.

 Po zakończeniu części oficjalnej, ks. kan. Andrzej Redmer – proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym, a jednocześnie dziekan zakroczymski, odczytał fragment pisma św. i pobłogosławił opłatki wigilijne. Łamiąc się opłatkiem uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne.

 Wśród gości biorących udział w spotkaniu byli m. in.: Bożena Żelazowska – zastępca szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego, Katarzyna Kręźlewicz – przewodniczącą Rady Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, a jednocześnie członek honorowy ZOR RP, płk Waldemar Zakrzewski - doradca szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w nowym Dworze Mazowieckim,  Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Marek Krystyniak – wiceprezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Urszula Przymus – przewodnicząca Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Katarzyna Gliwka – Grabska z Urzędu Gminy Czosnów, Adam Janas – b. starosta Powiatu Nowodworskiego, Henryk Ruszczyk – członek honorowy ZOR RP, były długoletni burmistrz Gminy Zakroczym, który od początku z zaangażowaniem wspierał działalność Związku, Zbigniew Witaszek, przedsiębiorca, b. poseł na Sejm RP, ks. prof. Józef Mandziuk – wybitny historyk.       

Wśród przybyłych na spotkanie członków Związku byli m.in.: wiceprezesi Zarządu Głównego: Marcin Łada – jednocześnie prezes Koła w Strych Babicach; płk rez. Dariusz Zielonka-jednocześnie prezes Okręgu Mazowieckiego, Piotr Przygodzki – wiceprezes Okręgu Lubelskiego; prezesi Kół z Okręgu Mazowieckiego: nowodworskiego – ppłk rez. Henryk Marciniak, otwocko-garwolińskiego – ppłk rez. Anna Ćwiek, czosnowskiego - Czesław Albekier, warszawskiego - ppor. rez. Piotr Szczepaniak, radomskiego – mjr rez. Sławomir Płaza, legionowskiego – por. w st. spocz. Narcyz Tokarski .

(k)

Fot. Kamil Malinowski; Marcin Łada

  • 001
  • 002
  • 003
  • 01