Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Z wizytą u wiceministra ON

3 lutego 2015 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej spotkała się z Maciejem Jankowskim – podsekretarzem stanu w MON. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowa współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej i omówiono plany Związku na 2015 rok.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG oraz wiceprezesi ZG: płk rez. Dariusz Zielonka i Marcin Łada. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności: płk Mirosław Kaliński i płk Waldemar Osypiuk.

Płk rez. Alfred Kabata podziękował za współpracę z ministerstwem obrony narodowej w 2014 r. Podkreślił, że podpisane 6 października 2014 r.  porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej jest wyrazem uznania dla działalności prowadzonej przez Związek. Do najważniejszych przedsięwzięć  realizowanych w 2014 r. zaliczył m.in. zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu: „Powstanie Warszawskie świadomości młodego pokolenia Polaków”, którego finał odbył się 10 czerwca 2014 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego,  zaangażowanie w budowę pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim i jego odsłonięcie 10 listopada 2014 r., zorganizowanie uroczystości Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  6 kwietnia 2014 r., zorganizowanie rajdu historycznego: „Szlakiem naszej historii” w Powiecie Warszawskim Zachodnim 12 kwietnia 2014 r., zorganizowanie „Zaduszek historycznych” i akcji „Zapal Pamięć” w Puławach, współorganizowanie uroczystości nadania imienia i sztandaru Zespołowi Szkół w Potoku Wielkim 1 czerwca 2014 r., zorganizowanie kilku wystaw historycznych.

W 2015 r. ZOR RP planuje m.in.: współorganizowanie we wrześniu br. wraz  z właścicielem obiektów Twierdzy Modlin - Grupą „Konkret” S.A. pikniku militarnego w Twierdzy Modlin. Minister Maciej Jankowski został poinformowany o stanie przygotowań do pikniku i o perspektywach funkcjonowania modlińskiej Twierdzy. Ponadto planowanych jest zorganizowanie szeregu uroczystości patriotycznych, m.in.  upamiętniających 75 rocznicę zbrodni Katyńskiej (w tym odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 46 ofiarom zbrodni Katyńskiej związanych z drugim pułkiem Saperów Kaniowskich i posadzenie „Dębów Katyńskich” ), 80 rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 95 rocznicę Bitwy Warszawskiej, 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. ZOR RP będzie również organizatorem kilku regionalnych konkursów historycznych i wystaw upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, akcji „Zapal Pamięć”, kilkudziesięciu spotkań i prelekcji z młodzieżą szkolną oraz bieżących szkoleń z członkami grup paramilitarnych.

Minister Maciej Jankowski podziękował za dotychczasowej współpracę z ZOR RP i wyraził nadzieję na jej dalszy rozwój.  

(k)

Fot. M. Łada

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4