Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nowi członkowie ZOR RP

14 lutego 2015 r. podczas posiedzenia Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzono plan głównych przedsięwzięć na 2015 rok i przyjęto nowych członków.

Do ważniejszych zadań, które realizowane będą w 2015 r. należą m.in.: współorganizowanie Pikniku Militarnego w Twierdzy Modlin; wręczenie sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Oficerów Rezerwy RP; odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 46 ofiarom zbrodni Katyńskiej związanych z drugim pułkiem Saperów Kaniowskich; współorganizowanie uroczystości w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Puławach, Lublinie, Starych Babicach; zorganizowanie Rajdu Historycznego „Szlakiem Naszej Historii” w Starych Babice; uroczystości w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Puławach, Starych Babicach; otwarcie wystawy ''Puławskie Obchody Świąt i Uroczystości Patriotycznych Okresu II RP”; zorganizowanie uroczystości w 80 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego; zorganizowanie obchodów święta ZOR RP; zorganizowanie marszu legionowego Lublin-Jastków; zorganizowanie akcji „Zapal Pamięć” w Puławach; oraz regionalnych i szkolnych konkursów historycznych, w tym: „Powstanie styczniowe”, Życie i działalność prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”,  „Marszałek Józef Piłsudski. Myśli, idee, czyny”, „Wojna obronna Polski 1939. Katyń 1940”.

Podczas posiedzenia ZG do ZOR RP przyjęto: Romana Kaczorowskiego – kombatanta II wojny światowej, mjr. w st. spocz. Jerzego Pośpiecha i Piotra Romaniuka.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04