Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkania prezesa ZOR w Lublinie

20 maja 2015 r. prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk rez. Alfred Kabata podczas wizyty w Lublinie, gdzie mieści się siedziba władz Okręgu Lubelskiego, spotkał się  z wicewojewodą, dowódcą Wielonarodowej Brygady i szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Podczas spotkań prezesowi ZOR RP towarzyszyli członek Zarządu Głównego – skarbnik – ppłk rez. Lech Tomasiak, a także przedstawiciele Zarządu Okręgu Lubelskiego: Lech Marczak – prezes Okręgu i członkowie Zarządu Okręgu: Piotr Przygodzki i por. w st. spocz. Zdzisław Łoziński.

Podczas spotkania z wicewojewodą lubelskim Marianem Starownikiem (pod nieobecność wojewody) omówiono działania podejmowane przez Zarząd Główny ZOR RP, a zwłaszcza przez Zarząd Okręgu Lubelskiego. Wicewojewoda wyraził uznanie dla działalności Związku na niwie spraw obronnych i patriotycznego wychowania młodzieży. Zapewnił również o wsparciu Urzędu Wojewódzkiego dla tych działań. Potwierdził to pełnomocnik wojewody ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły, z którym członkowie władz Okręgu Lubelskiego utrzymują bieżący kontakt.

Spotkanie z płk. Dariuszem Sobotką – dowódcą Wielonarodowej Brygady - dotyczyło omówienia efektów dotychczasowej współpracy i perspektyw jej rozszerzenia. Płk Dariusz Sobotka poinformował o planowanych zmianach organizacyjnych Brygady. Z zainteresowaniem przyjął zapowiedź zaangażowania członków Okręgu Lubelskiego ZOR RP w utworzenie kompanii reprezentacyjnej Związku Strzeleckiego.

Rozwijanie zawartego w 2013 r. porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym było przedmiotem spotkania z jej szefem płk. Piotrem Chudzikiem. Szef WSzW Wyraził uznanie dla działań Związku w skali kraju, jak i na terenie województwa lubuskiego i zapewnił o swoim wsparciu dla tych działań.  

Podczas spotkań płk rez. Alfred Kabata przekazał szefowi WSzW i dowódcy Wielonarodowej Brygady książkę swojego autorstwa "Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie". Natomiast Piotr Przygodzki przekazał wicewojewodzie tomik swojej poezji.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04