Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kongres proobronny w MON

Delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła  w Kongresie organizacji proobronnych zorganizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej 21 marca 2015 r. w Warszawie.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG i Marcin Łada – wiceprezes. Obecny był również Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP.

Kongres poświęcony był kwestii zaangażowania związków strzeleckich i organizacji proobronnych na rzecz obronności państwa. W obradach uczestniczyło 450 delegatów reprezentujących 120 różnych stowarzyszeń oraz organizacji proobronnych.

Podczas obrad Stanisław Koziej – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytał list od prezydenta, w którym Bronisław Komorowski podkreślał, że cieszy go społeczny zapał oraz zaangażowanie młodzieży w sprawy obronności kraju. Natomiast minister S. Koziej podkreślił, że – Podjęcie przez MON wyzwania, jakim jest konsolidacja organizacji proobronnych, trafia w społeczne oczekiwania i potrzeby kraju.

Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek – pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do społecznych inicjatyw proobronnych poinformował zebranych, że siedem organizacji strzeleckich utworzyło Federację Organizacji Proobronnych, która jemu powierzyła funkcję prezesa.

Federacja ma stworzyć system proobronny państwa. Ma trzy cele: wsparcie systemu obronnego państwa oraz systemu zarządzenia kryzysowego, a także kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży.

Gen. Bogusław Pacek zaprosił do współpracy stowarzyszenia i organizacje proobronne, które chcą działać w myśl takiej idei. Podkreślił także, że bezpieczeństwo państwa to nie tylko zadanie MON. Do współpracy zaprosił inne resorty oraz obronę cywilną i lokalne władze.

Zabierając głos podczas dyskusji płk rez. Alfred Kabata wyraził uznanie dla podjętej inicjatywy. Zaznaczył, że jest to nawiązanie do sprawdzonych wzorców II RP, kiedy to z inicjatywy marszałka Józefa Piłsudskiego w 1928 r. utworzono Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, na czele której stanął gen, bryg. w st. spocz. Roman Górecki – prezes ZOR RP. Zadeklarował wolę przystąpienia do Federacji
i zaangażowania oficerów Związku w szkolenie członków organizacji strzeleckich. Dodał, że członkowie ZOR RP już obecnie zaangażowani są w te działania, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, a ostatnio w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie utworzono Regionalny Oddział Obrony Terytorialnej.

W dyskusji podkreślano, że dzięki Federacji zwiększą się możliwości działania organizacji proobronnych. Wyrażano też nadzieję, że w przyszłości na bazie Federacji  powstanie sieć pododdziałów ochotników, która stworzy zręby struktur podobnych do wojskowej obrony terytorialnej. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby w każdej gminie powstał pluton, a  kompania w powiecie.

Gen. Pacek przypomniał, że w czasie pokoju jednym z zadań organizacji proobronnych jest wychowanie patriotyczne, szkolenie ochotników na potrzeby przygotowania rezerw osobowych, reagowanie na zagrożenia niemilitarne oraz udział w systemie zarządzania kryzysowego na wzór OSP. Zachęcał do zawierania porozumień z lokalnymi władzami samorządowymi.

Wkrótce szef Sztabu Generalnego SZ wyda szczegółowe decyzje i organizacje proobronne będą mogły popisywać porozumienia z jednostkami wojskowymi, by szkolić rezerwistów.

MON obiecuje, że organizacje proobronne będą mogły liczyć na udział w szkoleniach na poligonach, otrzymają także sprzęt, np. mundury, namioty.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04