Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR na spotkaniu w Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej

7 stycznia 2016 r. członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w spotkaniu noworocznym Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

ZOR RP reprezentowali: Marcin Łada – wiceprezes ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska – Macińska – członek ZG, 92 - letni kombatant Roman Kaczorowski, Jadwiga Kaczorowska, Bohdan Sobiewski i ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski.

Spotkanie rozpoczęła msza św. w kościele św. Zygmunta na warszawskich Bielanach, którą odprawił proboszcz ks. dr Krzysztof Kosk. Po zakończeniu mszy św. członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście zebrali się w sali pod kościołem, gdzie wszystkich przybyłych powitała Halina Drachal – prezes stowarzyszenia i Marek Krystyniak – członek zarządu.

Podczas spotkania głos zabrali: ks. dr. Krzysztof Kosk, Alicja Marciniak reprezentująca Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izabella Sariusz-Skąpska - prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich i Marcin Łada -wiceprezes ZG ZOR RP.

Marcin Łada przekazał zebranym najlepsze życzenia noworoczne od prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty.

Przypomniał również, że Związek Oficerów Rezerwy RP od wielu lat współpracuje z Warszawską Rodziną Katyńską. Związek Oficerów Rezerwy RP posadził ponad 130 „dębów katyńskich” na terenie całego kraju. Kolejne drzewa sadzone są co roku m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim, w Lublinie, a w Starych Babicach istnieje aleja 29 drzew katyńskich. Swoje drzewa pamięci mają tam również m.in. Prezydenci Polski: Ryszard Kaczorowski i Lech Kaczyński. Wspomniał również o konieczności zachęcania młodych osób do działalności patriotycznej upamiętniającej polskich bohaterów.

Podczas uroczystości przedstawiciele Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej wręczyli pamiątkowe „Guziki Katyńskie" zasłużonym członkom stowarzyszenia.

Po zakończeniu części oficjalnej, odmówieniu okolicznościowej modlitwy i poświęceniu opłatków przez ks. Krzysztofa Koska, zebrani odśpiewali kolędę i przystąpili do składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem.

Tekst i foto Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 03a