Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Noworoczne spotkanie kombatantów

Wieloletnią tradycją w Powiecie Warszawskim Zachodnim są noworoczne spotkania kombatantów organizowane przez starostę Jana Żychlińskiego, w których biorą udział członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu zorganizowanym 4 stycznia 2017 r. w Julinku, ZOR RP reprezentowali: Marcin Łada – wiceprezes ZG, 102 – letni kombatant Andrzej Rak, st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk. Obecny byli także Bernard Oloś, który grał podczas spotkania na akordeonie, a także wielu członków naszej organizacji działających również w szeregach ŚZŻAK i grupy „Kampinos” AK.

Spotkanie otworzył starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński (członek honorowy ZOR RP), który przywitał przybyłych gości. Głos zabrał również ks. Piotr Paweł Laskowski - proboszcz parafii w Lesznie, który poświęcił opłatki i domówił okolicznościową modlitwę.

Na spotkanie przybyło około 70 osób, ze środowisk, z którymi ZOR RP na stałe współpracuje. Obecni byli m.in.: Janusz Orsik - wiceprzewodniczący Rady ds. Kombatantów przy Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego i prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ożarowie Mazowieckim, kmdr Stanisław Piasecki – prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ożarowie Mazowieckim, Wacław Górski – prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lesznie, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej oraz prezesi i członkowie organizacji kombatanckich
z innych gmin powiatu.

W spotkaniu uczestniczyli także: Zbigniew Czaplicki - Pełnomocnik Marszałka Woj. Maz. ds. Kombatantów, Andrzej Cieślak wójt Gminy Leszno, Zenon Reszka burmistrz Błonia oraz Janusz Jeziorski wicedyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.

Podczas spotkania dyskutowano o zagadnieniach historyczno - patriotycznych, był też czas na wspólne śpiewanie kolęd przy muzyce zespołu „Mandes Band”.

W podobnym duchu odbyło się w minionych dniach integracyjne spotkanie powiatowe w Bramkach z udziałem ks. biskupa Rafała Markowskiego, w którym uczestniczył wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada.

Życzymy wszystkim kombatantom, działaczom patriotycznym i społecznym udanego 2017 roku i satysfakcji z wykonywanej pracy dla Ojczyzny.

Tekst i foto: M. Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04