Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkania w 5 pułku chemicznym i w "Ekonomiku"

9 stycznia 2016 r. prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk. rez. Alfred Kabata spotkał się w Tarnowskich Górach z dowódcą 5 pułku chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego – płk. Bogdanem Kulą i dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli – Joanną Stomską.

W spotkaniach uczestniczył prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP – mjr rez. Krzysztof Tomaszewski.

Z płk Bogdanem Kulą omówiono efekty dotychczasowej współpracy wynikającej z zawartego porozumienia. Wyrażono zadowolenie z dotychczasowych form współpracy. Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski podziękował płk. Bogdanowi Kuli za wsparcie przy organizacji uroczystości pogrzebowych w Tarnowskich Górach 100 – letniego ułana por. Karola Przybyły, które odbyły się 30 listopada 2016 r.

Płk B. Kula i p krez. A. Kabata przedstawili przedsięwzięcia planowane w 2017 r., w których pułk i Związek będą współdziałać. Już w lutym Koło ZOR RP w Tarnowskich Górach przeprowadzi lekcję historyczno – wojskową z klasami mundurowymi Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych, a 23 marca 2017 r. wspólna delegacja pułku i okręgu śląskiego ZOR RP z mjr. Krzysztofem Tomaszewskim złoży kwiaty na grobie patrona pułku gen. Leona Berbeckiego, który spoczywa na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. W czerwcu 2017 r. w ramach obchodów święta jednostki, płk rez. Alfred Kabata przeprowadzi prelekcję z prezentacja multimedialna nt. patrona pułku gen. broni Leona Berbeckiego. Płk rez. Alfred Kabata i mjr rez. Krzysztof Tomaszewski uzyskali zapewnienie o pełnym wsparciu przedsięwzięć realizowanych przez ZOR RP, a zwłaszcza Koło w Tarnowskich Górach i Okręg Śląski.

Płk rez. Alfred Kabata wręczył płk. Bogdanowi Kuli ryngraf i książkę swojego autorstwa „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”. Płk B. Kula wręczył płk. A. Kabacie medal okolicznościowy 5 pułku chemicznego.

XXX

Płk rez. Alfred Kabata i mjr rez. Krzysztof Tomaszewski spotkali się z Joanną Stomską - dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach. „Ekonomik” jest jedną ze szkół, z którą ZOR RP współpracuje od kilku lat. Podczas spotkania dyrektor szkoły poinformowała o dużym zainteresowaniu uczniów udziałem w ogólnopolskim konkursie historycznym o marszałku Józefie Piłsudskim organizowanym przez Związek. Podziękowała również za przekazanie eksponatów na wystawę o stanie wojennym. Duże zaangażowanie w tym zakresie wykazali mjr rez. Krzysztof Tomaszewski i asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik.

Podczas spotkania omówiono udział Związku w przeprowadzeniu lekcji historyczno – wojskowych, uroczystościach patriotycznych i innych przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Zadeklarowano wole rozwijania i zacieśniania współpracy.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 03a