Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie ZOR RP z minister Anną Marią Anders

26 lipca 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów delegacja Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej spotkała się z minister Anną Marią Anders – pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, składając jej imieninowe życzenia. Minister Anna Maria Anders jest matką chrzestną sztandaru ZOR RP oraz jego członkiem honorowym.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG oraz członkowie ZG: Teresa Stroińska – Macińska i kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski.

Poza życzeniami członkowie delegacji przekazali na ręce minister Anny Marii Anders bukiet kwiatów oraz okolicznościowy ryngraf.

Podczas spotkania podziękowali minister Annie Marii Anders za wspieranie działalności statutowej Związku Oficerów Rezerwy RP. Szczególne słowa wdzięczności wyrazili za objęcie patronatem obchodów 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i za pomoc związaną z kwestiami organizacyjnymi tych obchodów, które odbyły się w Warszawie 14 czerwca 2017 r. Wyrażono również podziękowanie minister Annie Marii Anders za udział w gali finałowej ogólnopolskiego konkursu historycznego dla młodzieży szkolnej zorganizowanego przez ZOR RP, a zatytułowanego: „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin”. Podczas gali finałowej, która odbyła się 26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej, minister Anna Maria Anders była gościem honorowym wręczając wraz z organizatorami nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy laureatom konkursu.

Spotkanie poświęcone było również zamierzeniom planowanym przez Związek w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Minister Anna Maria Anders wyraziła uznanie dla Związku Oficerów Rezerwy RP za realizację licznych i różnorodnych przedsięwzięć patriotycznych oraz zapewniła o swoim udziale w spotkaniu podsumowującym jego działalność w 2017 r.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04