Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie Prezesa ZOR RP z Wojewodą Łódzkim i Wiceprezydentem Łodzi

6 września 2017 r. prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk rez. Alfred Kabata wraz z delegacją spotkał się w Łodzi z Wojewodą Łódzkim i Wiceprezydentem Łodzi.

Delegację ZOR RP stanowili: mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek ZG i prezes Okręgu Mazowieckiego oraz Zbigniew Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego.

Podczas spotkania z wojewodą Zbigniewem Rau oraz z wiceprezydentem Krzysztofem Piątkowskim (prezydent Hanna Zdanowska przebywała na Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdrój) płk rez. Alfred Kabata poinformował o historii oraz współczesności ZOR RP. Stwierdził, że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1922-1939 i kontynuuje jego działalność. Jako ogólnopolska, patriotyczna organizacja, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się m.in. upamiętnianiem osób oraz miejsc walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, propagowaniem chwały oręża polskiego oraz szkoleniem młodzieży skupionej m.in. w organizacjach strzeleckich. Ważnym aspektem działalności Związku są działania na rzecz kształtowania świadomości historycznej, obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży.

Dodał, że Związek współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej (porozumienie o współpracy z 6.10.2014 r.), z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi i organizacjami społecznymi. Związek Oficerów Rezerwy RP  tworzą nie tylko oficerowie, ale także podoficerowie i osoby cywilne, które łączy umiłowanie polskiej tradycji wojskowej oraz chęć społecznego działania w dziedzinie popularyzowania historii Polski.Członkowie Związku organizują konkursy i rajdy historyczne dla młodzieży, prowadzą żywe lekcje historii, opiekują się kombatantami, piszą książki historyczne, dbają o groby polskich bohaterów. W pracy społecznej kierują się zasadami apolityczności i poświęcenia dla najwyższej wartości, jaką jest Rzeczypospolita Polska.

Podkreślił, że w 2017 r. najważniejszymi przedsięwzięciami jakie Związek zorganizował były obchody 95 – lecie jego powstania oraz ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży szkolnej zatytułowany: „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin”. W gali finałowej konkursu, która odbyła się 26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z 11 łódzkich szkół, którzy jako laureaci odebrali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Płk rez. Alfred Kabata przekazał podziękowania na ręce wiceprezydenta Piątkowskiego dla władz miasta za ufundowanie nagród i pucharów w konkursie.

Zarówno wojewoda, jak i wiceprezydent Łodzi wyrazili uznanie dla działalności Związku i zadeklarowali wsparcie dla jego statutowych działań.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04