Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystość patriotyczno - religijna w m. Wiersze - poświęcenie sztandaru  i odsłonięcie pomnika

10 czerwca 2018 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w m. Wiersze w uroczystości patriotyczno – religijnej w intencji Ojczyzny i jej obrońców.

Delegację ZOR RP stanowili: wiceprezes ZG Marcin Łada, prezes OM kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, 104 letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak, chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Kazimierz Szczerbatko, Henryk Ruszczyki Wiesława Karczmarczyk.

Obecny był senator Jan Żaryn i posłanki: Małgorzata Gosiewska i Joanna Fabisiak oraz przedstawiciele ZG ŚZŻAK i Zarządu Okręgu Warszawa Powiat z prezesem Januszem Orsikiem. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował gen. bryg. Stefan Mordacz, obecni byli także przedstawiciele 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Sochaczewa, 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazunia, a także Jednostki Wojskowej z Dębiny. W uroczystości uczestniczyli ponadto przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Św. Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych urzędów i instytucji oraz mieszkańcy okolicznych terenów.

Polową koncelebrowana mszę św. odprawił ks. kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, wraz z ks. prof. Józefem Mandziukiem i ks. płk. Bogusławem Pasternakem.

Podczas uroczystości przekazano Sztandar Radzie Pamięci Rzeczpospolitej Kampinoskiej i poświęcono Pomnik 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Uroczystość na terenie parafii w Wierszach rozpoczęło zapalenie Znicza Miłości Ojczyzny, tego uroczystego aktu dokonali mjr w st. spocz. Zygmunt Boczkowski żołnierz AK, Urszula Przymus prezes Rady Pamięci Rzeczpospolitej Kampinoskiej i przedstawiciel harcerzy.

Plac na tyłach kościoła w Wierszach szczelnie wypełniły delegacje kombatantów, samorządowców i przedstawicieli władz państwowych. -Wspominamy 100 lecie odzyskania niepodległości, za które dziękujemy Panu Bogu. Był to trudny proces, ale Bóg w swojej opatrzności dał takich ludzi, którzy potrafili bronić niepodległości- mówił podczas homilii ks. kard. Kazimierz Nycz. -Dzięki wielkim ludziom, dzięki obronie duchowej i dzięki naszym wieszczom dziś mamy niepodległość. Ks. kardynał przypomniał także, że w poprzednią niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej, Prezydent RP z Prymasem Polski i przedstawicielami parlamentu zapalili szczególną, historyczną świecę. W drugiej połowie XIX w. 1867 r. Papieżem był Pius IX, nazwany Defensor Poloniae (Obrońca Polski). Ten właśnie Papież podczas uroczystej kanonizacji wielkiego świętego jezuickiego Józefata Kuncewicza przekazał polskim biskupom świecę z przesłaniem „zapalicie ją wtedy gdy Polska odzyska wolność”. I tak się też stało. W 1920 r. Marszałek Senatu zapalił tę świecę w Archikatedrze Warszawskiej, potem podczas II wojny światowej przeniesiono ją do kościoła seminaryjnego, dzięki opiece wielu ludzi przetrwała do dziś. Aż wreszcie przyszedł taki dzień, na 100 lecie niepodległości, kiedy mogliśmy tę świecę zapalić. Jest to wielki znak i symbol, tak jak takim symbolem są uroczystości w Wierszach. Tu modlitwa za Ojczyznę jest kierowana do Boga przez pośrednictwo NMP Patronki i Opiekunki Niepodległości- mówił ks. kardynał Nycz Metropolita Warszawski.

Podczas uroczystości wiceprezes Marcin Łada odczytał Modlitwę Wiernych i przybił w imieniu Prezesa ZG ZOR RP płk. Alfreda Kabaty symboliczny gwóźdź do drzewca sztandaru. Wśród przybijających gwoździe byli także przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych, samorządowych, urzędów i instytucji, a także Wojska Polskiego.

Następnie odbyło się poświęcenie sztandaru, przekazanie go kombatantom i udekorowanie medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych”. Aktu dekoracji sztandaru w imieniu ZG tej organizacji dokonał Józef Kassyk Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta.

Na zakończenie tej części uroczystości wystąpił Senator Jan Żaryn, który odczytał dokument potwierdzający Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad uroczystością. Wręczono także godność Honorowego Obywatela Rzeczpospolitej Kampinoskiej, którą otrzymał gen. bryg. Stefan Mordacz.

Podczas drugiej części uroczystości poświęcono pomnik 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, odbył się Apel Pamięci, delegacje złożyły także kwiaty przed pomnikami, m.in. przed pomnikiem Męczeństwa Narodu Polskiego. W imieniu ZOR RP wiązankę złożyli kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Henryk Ruszczyk i kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz musztry paradnej Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Współorganizatorami uroczystości byli: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ks. Proboszcz i Rada Parafialna Parafii Niepokalanego Serca NMP w Wierszach, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Kampinoski Park Narodowy.

Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. Patronaty Honorowe objęli: Jan Józef Kasprzyk Szef UDSKiOR oraz prof. Leszek Żukowski Prezes ZG ŚZŻAK.

 M.Ł. 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04