Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Związku Oficerów Rezerwy RP z udziałem minister Anny Marii Anders

16 czerwca 2018 r., w Czosnowie k. Warszawy, z udziałem minister Anny Marii Anders – matki chrzestnej sztandaru i członka honorowego Związku Oficerów Rezerwy RP, odbyły się obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat nad obchodami objął burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, który jest honorowym członkiem Związku.

Po przedstawieniu programu obchodów przez ppłk. w st. spocz. Józefa Szatkowskiego – wiceprezesa ZOR RP, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Związkowego głos zabrał gospodarz terenu Antoni Krężlewicz – wójt Gminy Czosnów, a następnie burmistrz Jacek Kowalski, który wyraził uznanie dla działań podejmowanych przez ZOR RP oraz złożył życzenia z okazji Święta Związku.

Gratulacje wszystkim członkom ZOR RP złożyła minister Anna Maria Anders, podkreślając głęboki patriotyzm jego członków i działanie dla dobra Ojczyzny.

Przybyłych gości powitał płk rez. Alfred Kabata, który wygłosił również okolicznościowe wystąpienie przedstawiając działalność Związku w 2018 r.

Jednym z przedsięwzięć realizowanych przez ZOR RP jest ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej zatytułowany „Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, w ramach którego, przeprowadzonych zostanie kilkanaście konkursów regionalnych, lokalnych i szkolnych, a gala finałowa odbędzie się 9 listopada 2018 r. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z udziałem kilkuset uczniów nowodworskich szkół. Uczestnicy gali wysłuchają koncertu pieśni patriotycznych i obejrzą pokaz musztry paradnej w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin" z Ryk.Organizatorem konkursu na terenie Powiatu Nowodworskiego będzie Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przy wsparciu ZOR RP.

Płk rez. Alfred Kabata z okazji jubileuszu 90 – lecia urodzin złożył życzenia oraz wręczył okolicznościową statuetkę i książki st. sierż. w st. spocz. Hilaremu Jechowiczowi. List gratulacyjny od członków Związku odczytała Teresa Stroińska -Macińska – członek ZG ZOR RP.

Ważnym punktem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Fundacją „Wspólnota Andersa”. Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP i Arkadiusz Urban – reprezentujący prezesa Zarządu Fundacji.

Podczas uroczystości przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków, wręczono medale i ryngrafy.

Do ZOR RP przyjęci zostali: ppor. rez. Adam Dłużniak, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, Krzysztof Buchajczuk, Jacek Maduzia, Rafał Kluba (wszyscy z Częstochowy) oraz Jan Kuśpit (z Woj. Lubelskiego).

Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowano: senator Annę Marię Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego - matkę chrzestną sztandaru i członka honorowego ZOR RP, Halinę Drachal – byłą, wieloletnią prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michała Krzysztofa Wykowskiego – honorowego prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Srebrne Medale Za Zasługi Dla ZOR RP otrzymali: Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Arkadiusz Urban – Fundacja Wspólnota Andersa, Stanisław Wykowski – Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Mariusz Świeca.

Medal Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, a Medale Dziedzictwo Kresów Wschodnich ppłk. w st. spocz. Józef Szatkowski i kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski.

Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia odznaczyła Złotą Odznaką (medalem) Teresę Stroińską – Micińską i por. Piotra Szczepaniaka.

Ryngrafy ZOR RP otrzymali: Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Anna Wesołowska – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka, Patryk Jankowski, Karol Piotrowski.

Płk rez. Alfred Kabata odznaczony został Orderem Oficerskim św. Jana Nepomucena, nadanym przez Zarząd Główny Polskiego Czarnego Krzyża oraz Kapitułę Orderową, w uznaniu zasług społecznych i patriotycznych, wieloletniego działania i zaangażowania dla dobra społeczności Rzeczypospolitej Polskiej oraz otwarcie na współpracę w dziedzinie pamięci historycznej oraz dobra kultury. W imieniu kapituły order wręczyła minister Anna Maria Anders przy współudziale Marcina Łady – wiceprezesa ZG ZOR RP.

Komendant Główny Związku Strzeleckiego - Roman Burek wręczył płk. rez. Alfredowi Kabacie ryngraf Związku Strzeleckiego.

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Szef Sztabu Generalnego WP, dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a.

W gronie kombatantów biorących udział w uroczystości byli m.in.: 104 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 94 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali pierwszy numer Biuletynu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowany „Rezerwista”.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in. senator Anna Marii Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego; matka chrzestna sztandaru i członek honorowy ZOR RP, Zbigniew Czaplicki reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka - Starosta Powiatu Nowodworskiego, Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka,
płk Robert Kamiński – dowódca Garnizonu Kazuń,
mjr Mariusz Maciaszek – zastępca dowódcy 2 Stargardzkiego batalionu saperów, mjr. Paweł Piotrowski – reprezentujący dowódcę 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, mjr Zbigniew Kowalski – reprezentujący dowódcę 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, mjr. Paweł Zasuń – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota, mjr. Mirosław Pakuła - zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, st. insp. ZS Roman Burek – komendant Główny Związku Strzeleckiego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 2, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Małgorzata Parzych – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Marek Krystyniak – prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Michał Krzysztof Wykowski – honorowy prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, Anna Wesołowska – prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, Grzegorz Leśniewski - prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów wojskowych SALW-a, hm. Marcin Janiszewski – Komendant Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, Jerzy Misiak – wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa Powiat Światowego Związku Żołnierzy AK, były długoletni dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.

W obchodach Święta uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, z wiceprezesami Zarządu Głównego” ppłk. w st. spocz. Józefem Szatkowskim i Marcinem Ładą oraz prezesami Okręgów: Mazowieckiego - kpt. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim, Śląskiego – mjr. rez. Krzysztofem Tomaszewskim, Okręgu Lubelskiego – Lechem Marczakiem, Okręgu Podkarpackiego – Mateuszem Derylakiem, Okręgu Małopolskiego – por. rez. Radosławem Gądkiem,

(k)

Foto: Marcin Łada i Sylwester Jankowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04