Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych  w Dzietrznikach

22 czerwca 2018 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z chor. w st. spocz. Stefanem Wyszyńskim uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.

Uczniów i zaproszonych gości powitała Bożena Kiedos – dyrektor szkoły, która wygłosiła również przemówienie okolicznościowe. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, radni gminni: Zygmunt Plewa, Stanisław Podyma, Dorota Pęcherczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po powitaniu zaproszonych gości przez Bożenę Kiedos – dyrektor szkoły, głos zabrał płk rez. Alfred Kabata, który wyraził zadowolenie ze współpracy ZOR RP ze szkołą i przekonanie, że porozumienie o współpracy, które zostanie podpisane w dniu dzisiejszym, nada nowych impulsów tej współpracy. Życzył również uczniom satysfakcji z osiągniętych wyników i mile spędzonych wakacji.

Następnie płk rez. Alfred Kabata i Bożena Kiedos podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy rzeczypospolitej Polskiej a Zespołem Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.

Po podpisaniu porozumienia i odczytaniu decyzji ZG ZOR RP przez chor. w st. spocz. Stefana Wyszyńskiego, płk rez. Alfred Kabata odznaczył srebrnym Medalem Za Zasługi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dyrektor Bożenę Kiedos oraz uhonorował ryngrafami Związku Jacka Olczyka – wójta Gminy Pątnów, Annę Żarnowską – wicedyrektor szkoły i Zygmunta Plewę – radnego Gminy Pątnów. Wręczył im również pierwszy numer Biuletynu Związkowego zatytułowanego „Rezerwista”.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw, nagród oraz listów gratulacyjnych uczniom. Listy gratulacyjne otrzymali także rodzice zaangażowani w działalność społeczną na rzecz szkoły.

Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk wręczył najlepszym uczniom stypendia.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursów poświęconych 100 – leciu odzyskania przez Polskę niepodległości i wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym. Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej zorganizował dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz  gimnazjum konkurs historyczny „Józef Piłsudski - twórca wolnej Polski”, a dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej konkurs plastyczny zatytułowany: „Historia Polski w legendach". Oba te konkursy odbywały się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zatytułowanego „Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był fundatorem nagród rzeczowych, pucharów, medali i dyplomów, które wręczali płk rez. Alfred Kabata, Bożena Kiedos, Jacek Olczyk i Anna Żarnowska.

Uroczystość szkolną zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów klas III gimnazjum.

(k)

Foto: Mateusz Drab - Urząd Gminy Pątnów, ZSS w Dzietrznikach

  • 01
  • 02
  • 03
  • 03a