Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie z udziałem ZOR RP

12 czerwca 2018 r. przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej brali udział w obchodach corocznego święta Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentowali: st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek - członek ZG oraz chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński. Podczas uroczystości, które odbywały się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, Jerzy Bogdan Raczek przekazał Centralnej Bibliotece Wojskowej dwa egzemplarze książki „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo” - pracy zbiorowej pod jego redakcją. Po kilkunastu dniach otrzymał od Dyrektora CBW pisemne podziękowanie.

Obchody święta CBW miały szczególny charakter. Uatrakcyjnił je pokaz filmu dokumentalnego z inscenizacjami pt. „Błękitna Armia 1917-1919”.

Gospodarzem uroczystości była Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. W Klubie WAT uczestników uroczystości serdecznie powitał Jego Magnificencja płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT. Po nim krótki rys historyczny Centralnej Biblioteki Wojskowej przedstawił jej dyrektor - dr Jan Tarczyński. Przemawiał również Wojciech Skurkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. O znaczeniu Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla nauki polskiej mówił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Janusz Odziemkowski - kierownik Katedry Historii Wojskowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Film „Błękitna Armia 1917-1919” zrealizowano w stulecie powołania Armii Polskiej we Francji i w Roku Generała Józefa Hallera ogłoszonym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Producentem filmu była Centralna Biblioteka Wojskowa i Telewizja Polska SA. Emisja premierowa miała miejsce na antenie TVP Historia.

Przed projekcją filmu obecnym na uroczystości w Klubie WAT przedstawiono jego twórców i aktorów w nim występujących. Gromkie oklaski nagrodziły Krzysztofa Olchawa, który grał rolę generała Józefa Hallera. Oklaskami nagrodzono też autorów scenariusza – dr. Jana Tarczyńskiego i dr. hab. Tadeusza Kondrackiego, a także reżysera Leszka Wiśniewskiego i pozostałych twórców i aktorów.

Film prezentuje dzieje Błękitnej Armii od początku jej tworzenia do przybycia wiosną 1919 roku do Polski. Oddaje hołd wysiłkowi organizacyjnemu Polaków na obczyźnie, ich ofiarności i poświęceniu tysięcy ochotników, którzy z różnych stron świata zaciągali się w błękitne szeregi, by spełnić swoje sny i marzenia o wolnej Polsce. Twórcy filmu oddali też hołd generałowi Józefowi Hallerowi – współtwórcy i dowódcy Armii Polskiej we Francji, liczącej aż 70 tysięcy żołnierzy dobrze wyszkolonych i uzbrojonych, która walnie przyczyniła się do umocnienia odzyskanej przez Polskę niepodległości.

Film został zrealizowany jako fabularny dokument ze szczególną dbałością o fakty, chronologię, realia i podobieństwo aktorów do granych postaci historycznych. Poza zawodowymi aktorami w filmie brało udział kilkudziesięciu statystów i członków grup rekonstrukcyjnych w strojach, mundurach i z uzbrojeniem z epoki.

Po zakończeniu pokazu filmu uczestnicy uroczystości długotrwałymi oklaskami nagrodzili twórców i aktorów. Ten film to niezwykle ciekawa lekcja historii Wojska Polskiego. Dobrze się stało, że w ten sposób Centralna Biblioteka Wojskowa i Telewizja Polska SA uczciły 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jerzy Raczek

  • 01
  • 02
  • 03