Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości rocznicowe ku czci Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK  „Jerzyki”

2 września 2018 r., przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w miejscowości Pociecha k. Izabelina (Powiat Warszawski Zachodni) w dorocznej uroczystości religijno-patriotycznej upamiętniającej walki, jakie w tym rejonie toczyły powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” w 1944 r.

Uroczystość zorganizowana została przez środowisko Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki”, środowisko Grupy „Kampinos” AK, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego, Urząd Gminy Izabelin, Stowarzyszenie Pamięci „Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki AK i ich Komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego”.

W uroczystości uczestniczył wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada, obecni byli także członkowie honorowi naszej organizacji: starosta warszawski zachodni Jan Żychliński i Jolanta Stępniak – członek zarządu PWZ.

Uroczystość wypełniła polowa msza św. odprawiana przez ks. płk. Jana Domiana, uroczysty Apel Poległych i część artystyczna. Asystę wojskową stanowił pododdział 2. pułku saperów z Kazunia, część muzyczną uroczystości wypełniły orkiestra wojskowa i zespół „Wokaliza”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kombatantów, samorządowcy różnego szczebla, przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego z dyrektorem Mirosławem Markowskim i emerytowanym dyrektorem Jerzym Misiakiem, nauczyciele i młodzież szkolna.

Podczas uroczystości uczczono pamięć kombatantów, którzy odeszli w ostatnim czasie. Hołd oddano: płk. Jerzemu Broszkiewiczowi, (dawnemu podchorążemu ps. Orlicz, późniejszemu prezesowi Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”), gen. bryg. pilotowi Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu (dawnemu por. ps. Motyl, ostatniemu przedwojennemu oficerowi Powstania Warszawskiego), por. Jerzemu Michalskiemu (ps. Procjon, żołnierzowi Kedywu AK, żołnierzowi POS Jerzyki), por. Ryszardowi Burzyńskiemu (ps. Stalowy – żołnierzowi kompanii ckm Zgrupowania „Kampinos”).

Podczas homilii ks. płk Jan Domian powiedział m.in.:

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam bohaterów, kombatantów, którzy polegli, walcząc w Powstaniu Warszawskim i także tych, którzy odeszli w ostatnim czasie. Zastanówmy się, co motywowało ich, kiedy chwycili za broń? Budowali swoje życie na tradycji ojców, na fundamencie Boga w Trójcy Jedynego. Wiara w Boga pozwalała im kształtować swoje życie, a w legii akademickiej czy wśród harcerzy budowali swoje postawy życiowe. Kiedy my dzisiaj gromadzimy się przy pomniku „Jerzyków”, widzimy, że powstańcze sztandary dziś przejęli harcerze. Apeluję do nich: szukajcie fundamentu w swoim życiu, szukajcie w swoim życiu tej mocy, którą mieli i mają wasi poprzednicy.

Czasami mamy wrażenie, że świat współczesny chce tak żyć, jakby Bóg nie istniał – jest to droga donikąd. Pokolenie II Rzeczypospolitej wiedziało, skąd wychodzi i dokąd zmierza. Wchodząc w tradycje naszych ojców i dziadów, stawajmy się drogowskazem młodego pokolenia. Tylko na fundamencie wiary naród może przetrwać!

Nie da się tworzyć podwójnej miary, moralności, wyborów, postępowań, zachowań. Decyzje muszą być jasne i czytelne, jak tych, których wspominamy. Oni wiedzieli – dlaczego. Warto dziś zadać sobie pytania: co stanowi o mojej wartości, o mojej godności? Jaka jest nasza troska o umiłowanie Ojczyzny, o umiłowanie wolności? Jaka jest nasza wdzięczność Bogu za dar pokoju i wolności?

Niech ta Eucharystia i modlitwa będzie dziękczynieniem za wzorce, które były i są wśród nas. Sztandary, które nieśliście, niech przez lata będą dalej niesione – w tym wymiarze budowania dobra wspólnego i umiłowania naszej Ojczyzny powiedział ks. Jan Domian.

 

Podczas uroczystości do zebranych przemawiali: wójt gm. Izabelin Witold Malarowski, który wspomniał, że uroczystość w Pociesze jest jedną z najstarszych uroczystości patriotycznych na terenie Puszczy Kampinoskiej, Wanda Baranowska – prezes Stowarzyszenia Pamięci POS Jerzyki, która odczytała list szefa UDSKiOR Jana Józefa Kasprzyka do zebranych i podziękowała przyjaciołom, którzy tak jak ona, od 61 lat przyjeżdżają na uroczystości w Pociesze. Głos zabrali także: Marcin Biegas – prezes środowiska Grypy „Kampinos” ŚZŻAK, który przypomniał wydarzenia historyczne dotyczące placówki powstańczej w Pociesze, przedstawiciel wojewody mazowieckiego Artur Błoński, który w imieniu wojewody podziękował za zorganizowanie uroczystości, Jagoda Sowińska – dyrektor SOSW im. płk. Jerzego Strzałkowskiego z Leszna, która podkreśliła wagę corocznej obecności młodzieży na uroczystości patriotycznej.

Podczas uroczystości Adam Urbański przedstawił niezwykły patriotyczny wiersz Bohdana Kiełbińskiego, który utrwalił w swoich wspomnieniach historyk Armii Krajowej Jerzy Koszada. Wiersz ten został napisany specjalnie dla siódmej klasy szkoły powszechnej w Mościskach na zakończenie roku szkolnego 1940/1941. Uczniowie, którzy działali w konspiracji, mieli się go uczyć na pamięć, wówczas nie wolno go było zapisywać…

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego

i w moją Ojczyznę serdecznie wierzę

i w rozbłyśnięcie oręża naszego

i w to, że wrócą do kraju żołnierze

bo ich anieli skrzydlaci nam strzegą

pod łukiem tęczy i skrwawionym pierzem.

Wrócą, o wrócą wojska chorągwiane

na święte Te Deum błysnąć przed Panem.

W Częstochowską wierzę Bogurodzicę

co z Jasnej Góry świeci jako Słońce

że miecze nasze zmieni w błyskawice

i da nam twarze ogniem pałające

i zażegnięte tym ogniem źrenice.

Pole bitewne rozbłyśnie miesiącem

żeby i nocą mogła świecić zbroja

gdy krew lać będziem w nieśmiertelnych bojach.

Przed ogniem ducha stajemy w pokorze

co w kształt płomieni się ludziom ukazał

i w nas się ogniem pożarzy i gorze

wierzę że wstąpi i w nasze żelaza

gdy zbrojni staniem na własnym ugorze

jak na Matejki ogromnych obrazach

gdzie twarz historii jest w łunie i zorzy

i duch narodu i ogień w nim Boży.

O pozwól Panie doczekać tej chwili

gdy serca w piersiach zabiją jak dzwony

kiedy sztandary przed Tobą pochylim

i błyśniem szabel świetlistych milionem

i zmożem mnogie zastępy Attyli

wtedy Ci złożę ofiarę łez słonych

tęsknotę moją i noce niespane

i serca mego zakrwawioną ranę.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i kwiaty przed pomnikiem. Zorganizowano także poczęstunek na pobliskiej polanie.

Gratulujemy organizatorom pięknej patriotycznej uroczystości. Cieszymy się, że uczestniczyły w niej razem środowiska „Jerzyków” i AK Grupy „Kampinos”. Wspólne działanie patriotyczne zawsze przynosi dobre efekty.

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04