Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody 100 – lecia Niepodległości w Nowym Dworze Mazowieckim

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Nowym Dworze Mazowieckim odbywały się w dniach 9 – 11 listopada 2018 r. Czynnie uczestniczyli w nich członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W obchodach ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski – wiceprezes ZG, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak – skarbnik ZG, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego członek ZG, mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Kazimierz Szczerbatko – członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes ZG, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński – prezes Koła ZOR RP w Warszawie, 94 – letni kombatant Roman Kaczorowski, Jadwiga Kaczorowska, Wiesława Karczmarczyk, Adam Janas, Paulina Mróz, Paweł Kabata.

Obchody rozpoczęły się 9 listopada 2018 r. w Modlinie, i miały charakter obchodów diecezjalnych, gdyż zorganizowane zostały wspólnie z Diecezją Płocką, do której należy Modlin.

Mszy św. koncelebrowanej, w nowo budowanym kościele w Parafii pw. św. Barbary, przewodniczył Jego Ekscelencja biskup płocki Piotr Libera. Ks. biskup Libera wygłosił również okolicznościowa homilię.

Po mszy św., w asyście orkiestry dętej OSP z Przasnysza, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Cmentarz Wojenny w Modlinie, gdzie odbył się apel poległych i oddano salwę honorową. Głos zabrali m.in. Jacek kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego. Zapalono również znicze na grobach poległych i złożono kwiaty pod pomnikiem. Wojskową asystę honorową podczas uroczystości wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów.

10 listopada 2018 r. obchody 100 –lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozpoczęła je msza św. odprawiona przez proboszcza Parafii pw. św. Michała Archanioła ks. kan. Andrzeja Kwiatkowskiego, który wygłosił również homilię.

Podczas mszy św. poświęcony został sztandar NSZZ „Solidarność” z Nowego Dworu Mazowieckiego. Po mszy św. zgromadzeni wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu polonijnego chóru „Quo Vadis” wraz z zespołem „Camerata” z Kanady.

Druga cześć uroczystości odbyła się przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod który przemaszerowano z kościoła w asyście Orkiestry Dętej z Płońska i Grupy Marszowo – Tanecznej Mażoretki z Płońska. Na czele pochodu jechali Apolinary Bartnicki, odgrywający rolę Ignacego Daszyńskiego i Maciej Kostrzewski, który wcielił się w rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przy pomniku, po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrali m.in. burmistrz Jacek Kowalski i płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odsłonięto okolicznościową tablicę, przytwierdzoną do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablicę odsłonili burmistrz Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, prezes Związku Oficerów Rezerwy RP – płk rez. Alfred Kabata, kombatant i honorowy obywatel miasta Roman Kaczorowski oraz Tadeusz Sosiński. Poświęcenia tablicy dokonał ks. kan. Andrzej Kwiatkowski.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, wysłuchano kilku pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry z Płońska przy współudziale płońskich „Mażoretek”.

Posterunek honorowy przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów.

W uroczystościach w Nowym Dworze Mazowieckim udział wzięła młodzież szkolna, harcerze, służby mundurowe, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i inne organizacje społeczne oraz mieszkańcy miasta.

Nowodworskie obchody Święta Niepodległości zakończył 11 listopada 2018 r. koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Soli Deo pod batutą p. Józefy Łuszczyńskiej. Koncert odbywający się w kościele pw. św. Michała Archanioła dostarczył licznie zgromadzonym słuchaczom wielu wzruszeń.

(k)

Foto: H. Ruszczyk, S. Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04