Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przysięga żołnierska w 2 Mazowieckim pułku saperów w Kazuniu

23 lutego 2019 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej, która odbyła się w 2 Mazowieckim pułku saperów w Kazuniu Nowym.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG i Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości ppłk. Marka Górskiego – szefa sztabu pułku, płk. Robertowi Kamińskiemu – dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów.

Dowódca pułku, powitał przybyłych gości i wszystkich uczestniczących w uroczystości, a zwłaszcza rodziców kilkudziesięciu żołnierzy służby przygotowawczej, składających w tym dniu przysięgę oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie odczytał rotę przysięgi wojskowej. Jej słowa powtarzali żołnierze składający przysięgę. Czterech żołnierzy dostąpiło zaszczytu składania przysięgi na sztandar jednostki. Po złożonej przysiędze głos zabrał ks. por. Mateusz Korpak, który udzielił błogosławieństwa składającym ją żołnierzom.

W imieniu składających przysięgę żołnierzy, głos zabrała szer. Weronika Zarębska, która podziękowała dowództwu jednostki i prowadzącym szkolenie przez 35 dni instruktorom, oraz podkreśliła, że przysięga wojskowa jest pierwszym, ale bardzo ważnym etapem ich żołnierskiej służby.

Następnie odczytano decyzję o wyróżnieniu czterech żołnierzy dyplomem przez dowódcę jednostki. Dyplomy żołnierzom oraz kwiaty ich rodzicom wręczył płk Robert Kamiński.

Uroczystość zakończyła defilada wojskowa.

(k)

Foto: Henryk Ruszczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04