Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości Katyńskie w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie  k. Myszyńca

26 kwietnia 2019 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie w uroczystości upamiętniającej oficerów zmordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i w innych miejscach kaźni, w 79 rocznicę tej zbrodni.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – członek ZG oraz mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG.

Przybyłych gości powitała Mirosława Grzegorczyk – dyrektor szkoły. Następnie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie w z Związkiem Oficerów Rezerwy RP. Porozumienie jest kontynuacją porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół w Wykrocie, zawartego w 2014 r. W związku z reorganizacją placówki i utworzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej, koniecznym stało się podpisanie nowego porozumienia.

W kolejnym punkcie, Małgorzata Parzych przedstawiła wyniki VI edycji konkursu zatytułowanego „Wojna obronna Polski 1939. Katyń 1940” zorganizowanego przez szkołę i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. ZOR RP był również fundatorem nagród, pucharów i medali, które laureatom wręczyli płk rez. Alfred Kabata, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, Elżbieta Abramczyk – burmistrz Gminy Myszyniec i Mirosława Grzegorczyk – dyrektor PSP w Wykrocie.

Po części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m. in.: Bohdan Sobiewski i Krzysztof Sobieski – przedstawiciele rodziny kpt. Franciszka Sobiewskiego, któremu w 2010 r. posadzono Katyński Dąb Pamięci na terenie szkoły, ks. kanonik Zbigniew Jaroszewski – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

Podczas uroczystości głos zabrali: płk rez. Alfred Kabata, który podkreślił znaczenie współpracy ze szkołą, która trwa już 10 lat , burmistrz Elżbieta Abramczyk, dyrektor szkoły – Mirosława Grzegorczyk, Bohdan Sobiewski - syn kpt. Franciszka Sobiewskiego – oficera Batalionu Elektrotechnicznego, urodzonego w Ostrołęce, i zamordowanego w 1940 r. w Charkowie, ks. kanonik Zbigniew Jaroszewski. Ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie wzruszającego, patriotycznego programu artystycznego.

(k)

Foto: J. Białoskórski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04