Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Związku Oficerów Rezerwy RP pod patronatem minister Anny Marii Anders

15 czerwca 2019 r., w Nowym Dworze Mazowieckim pod patronatem minister Anny Marii Anders oraz burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego odbyły się doroczne obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przedstawieniu programu obchodów przez Marcina Ładę – wiceprezesa ZOR RP, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Jacek Kowalski, który skierował pod adresem Związku wyrazy uznania oraz złożył życzenia jego członkom z okazji Święta.

Przybyłych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata. Była wśród nich była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że najważniejszym przedsięwzięciem w roku 2019 był ogólnopolski konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej zatytułowany „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”, którego gala wręczenia nagród odbyła się 30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Partnerami ZOR RP wspierającymi przeprowadzenie konkursu były firmy: AMW Sinevia Sp. z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. oraz Fundacja Wspólnota Andersa. Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders, która wręczała nagrody. W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. W konkursie wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Płk rez. Alfred Kabata z okazji jubileuszu 105 – lecia urodzin złożył życzenia oraz wręczył okolicznościową statuetkę kpt. w st. spocz. Andrzejowi Rakowi oraz z okazji jubileuszu 95 – lecia urodzin Romanowi Kaczorowskiemu.

Podczas uroczystości przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków, wręczono odznaczenia, ryngrafy, statuetki i dyplomy.

Do ZOR RP przyjęci zostali: st. kpr. rez. Damian Liszczyk z Zawiercia, kpr. rez. Piotr Czyżewski, Przemysław Pacak z Tarnowskich Gór, Dariusz Makowski z Częstochowy, Paweł Jędrusik z Zawiercia.

Tytuł „Członka Honorowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” nadano Arkadiuszowi Urbanowi z Fundacji Wspólnota Andersa.

Przed wręczeniem odznaczeń Teresa Stroińska - Macińska odczytała postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi Lechowi Marczakowi – prezesowi Okręgu Lubelskiego. Srebrny Krzyż Zasługi nadano na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty, a jego wręczenia dokonał kilkanaście dni wcześniej Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. Płk Alfred Kabata złożył Lechowi Marczakowi gratulacje i wręczył okolicznościowy dyplom.

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: złoty – Lech Marczak; srebrny: st. sierż. rez. Tomasz Dyzma, Henryk Ruszczyk, Teresa Stroińska – Macińska; brązowy: Adam Janas.

Medale „Pro Patria” nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, które w jego imieniu wręczył Mirosław Demediuk – Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań otrzymali: Barbara Oleksiewicz, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, por. rez. Radosław Gądek, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik.

Medale pamiątkowe „Pro Masovia” nadane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, wręczyła Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Otrzymali je płk rez. Alfred Kabata oraz st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek.

Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowano: Bożenę Żelazowską – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Gniewomira Rokosz – Kuczyńskiego - dyrektora Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Zbigniewa Kuletę – prezesa Okręgu Łódzkiego.

Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczono: Elżbietę Gauzę – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz członków Koła ZOR RP w Częstochowie: Rafała Klubę i Krzysztofa Buchajczuka.

Medalem (odznaką) Za Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczony został prezes Okręgu Śląskiego mjr rez. Krzysztof Tomaszewski.

Wymienione wyżej odznaczenia wręczali minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata.

Prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” Anna Wesołowska wręczyła medale Za Zasługi Dla Stowarzyszenia ppłk. w st. spocz. Henrykowi Marciniakowi i st. chor. w st. spocz. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej płk SG w st. spocz. Marek Krystyniak wręczył medale „Prawda i Pamięć”: ppłk. w st. spocz. Lechowi Tomasiakowi, ppłk. w st. spocz. Henrykowi Marciniakowi, Henrykowi Ruszczykowi i Jadwidze Kaczorowskiej.  

Harcmistrz Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2 wręczył Honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa płk. rez. Alfredowi Kabacie, kpt. w st. spocz. Andrzejowi Rakowi i Romanowi Kaczorowskiemu.

Elżbieta Gauza – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim wręczyła odznakę Przyjaciel Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci płk rez. Alfredowi Kabacie.

Płk rez. Alfred Kabata uhonorowany został również przez Agnieszkę Bolestę – prezes AMW Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o pamiątkową szablą za współpracę i w dowód uznania dla działalności społecznej na rzecz popularyzowania tradycji narodowych i kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie. Szablę w imieniu prezes AMW TBS „Kwatera Sp. z o.o. wręczył Bogdan Grzenkowicz.

Piórami Prezesa Rady Ministrów wyróżniono członków Związku, którzy są autorami książek historycznych. Pióra, które wręczyła minister Anna Maria Andersa otrzymali: płk rez. Alfred Kabata, Marcin Łada, Kazimierz Szczerbatko, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Raczek, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Piotr Przygodzki, Zbigniew Kiełb.

Ryngrafy ZOR RP otrzymali: Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance, Sylwester Jankowski – członek wspierający ZOR RP. Ryngrafy wręczyli minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata.

Prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata uhonorował okolicznościowymi medalami i dyplomami członków Związku, którzy byli zaangażowani w zorganizowanie konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” i jego gali finałowej. Medale i dyplomy otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska, Henryk Ruszczyk, Elżbieta Wiercińska, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Barbara Oleksiewicz, ppłk. w st. spocz. Lech Tomasiak, ppłk. w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr. rez. Jerzy Białoskórski, mjr. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Jadwiga Kaczorowska, Roman Kaczorowski, mjr. rez. Krzysztof Tomaszewski, por. rez. Radosław Gądek, Lech Marczak, Zbigniew Kuleta, Artur Wojciechowski, Rafał Kluba, Adam Janas, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, Sylwester Jankowski, Wiesława Karczmarczyk.

W podziękowaniu za zaangażowanie w sprawy organizacyjne konkursu, a zwłaszcza za udział w gali konkursowej i wręczenie nagród płk rez. Alfred Kabata uhonorował minister Annę Marię Anders okolicznościową statuetką i medalem.

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa – Błońska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zabierając głos minister Anna Maria Anders podkreśliła, że bardzo cieszy ją udział w każdym spotkaniu organizowanym przez ZOR RP, gdyż płk rez. Alfreda Kabatę
i członków Związku uważa za swoich przyjaciół.

Z kolei Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego zaznaczyła, że działalność Związku znana jest nie tylko na Mazowszu i w kraju, ale także poza jego granicami.

Małgorzata Wachowiczdyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego wyraziła nadzieję na dalszy rozwój współpracy ze Związkiem i przekazała na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty upominek od społeczności szkolnej.

Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski podziękował prezesowi płk. rez. Alfredowi kabacie i ZG Związku za udzielane wsparcie Okręgowi Śląskiemu a członkom Okręgu Śląskiego za zaangażowanie w działalności społecznej.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in. senator, minister Anna Marii Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego; Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Marek Maluchnik – Sekretarz Gminy Nasielsk, Maksymilian Sokół - Potocki – Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Ireneusz Owsik reprezentujący Macieja Więckowskiego – prezesa Zarządu AMW Sinevia Sp. z o.o, ppłk Sławomir Szwemin – zastępca dowódcy 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz - zastępca dowódcy 5 pułku inżynieryjnego w Szczecinie, mjr Bogdan Zalewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów, mjr Paweł Kopeć – reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 2, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Małgorzata Parzych – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, Dorota Piotrowicz – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Michał Krzysztof Wykowski – honorowy prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, Anna Wesołowska – prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, hm. Marcin Janiszewski – Komendant Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2, Gniewomir Rokosz Kuczyński – dyrektor Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Arkadiusz Urban – reprezentujący Fundację Wspólnota Andersa, Bogdan Grzenkowicz – reprezentujący Agnieszkę Bolestę – prezes AMW Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o., Jerzy Misiak – wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa Powiat Światowego Związku Żołnierzy AK, były długoletni dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.

(k)

Foto: Sylwester Jankowski; Patryk Jankowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04