Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Medal ZOR RP dla Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Uroczystości  patriotyczno-religijne w Wierszach

23 czerwca 2019 r. podczas uroczystości patriotyczno – religijnych w miejscowości Wiersze z upoważnienia płk. rez. Alfreda Kabaty - prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego, przy udziale Teresy Stroińskiej – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, udekorował sztandar Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP.

ZOR RP reprezentowali ponadto:105 – letni kombatant - kpt. w st. spocz. Andrzej Rak oraz Wiesława Karczmarczyk.

Koncelebrowanej mszy św. do Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców przewodniczył arcybiskup kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.

Mszę św. poprzedziło odsłonięcie i poświęcenie tablic upamiętniających oddziały powstańcze zgrupowania AK Kampinos, które brały udział w walkach na terenie Puszczy Kampinoskiej z okupantem podczas II wojny światowej. Każda z odsłoniętych tablic ufundowana została przez darczyńców.

Następnie Metropolita Warszawski, Arcybiskup Kardynał Kazimierz Nycz dokonał koronacji jedynego w Polsce obrazu Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości.

W uroczystości udział wzięła wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Gosiewska, Piotr Rutkowski – wicewójt Gminy Czosnów, Małgorzata Żebrowska-Piotrak – burmistrz Łomianek, Roman Smogorzewski –prezydent Legionowa, Piotr Osiecki – burmistrz Miasta Sochaczew oraz radni z okolicznych gmin. Poczty sztandarowe wystawili: 2 Mazowiecki pułk saperów, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Bielański Klub Kombatanta, Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" z Warszawy, Muzealna Grupa Historyczna II/18 pp z Sochaczewa oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” z Kielc.  

Podczas uroczystości wręczono Medale Pro Patria nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Uroczystości zwieńczył apel pamięci i salwa honorowa, upamiętniająca partyzantów Armii Krajowej Kampinos, poległych podczas działań wojennych. Kompanię honorową wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów z Kazunia Nowego.

Po uroczystościach odbył się piknik wojskowo-partyzancki na którym można było obejrzeć sprzęt wojskowy zaprezentowany przez 2. Mazowiecki pułk saperów, 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej z Sochaczewa, 38. Sochaczewski Dywizjon Obrony Powietrznej oraz Jednostkę Wojskową 2031 z Dębiny.

Organizatorami uroczystości byli: Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Kampinoski Park Narodowy. Patronat narodowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

(k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04