Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Płk pil. obs. Bernard Adamecki patronem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego (CSIL) w Dęblinie

13 września 2019 r., na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”, odbyło się uroczyste nadanie imienia (patrona) Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego (CSIL) i wręczenia sztandaru Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych, (SP SP). W uroczystości uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek wygłosił referat nt. patrona, którym został płk. pil. obs. Bernard Adamecki.

ZOR RP reprezentowali: Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego oraz członek Okręgu por. w st. spocz. Ryszard Gołąb. Gościem specjalnym był st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek – biograf płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego i jednocześnie członek ZG ZOR RP.

W związku z jubileuszem 10-lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego (CSIL) na wniosek Komendanta płk. Waldemara Wiśniewskiego decyzją nr 137/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 sierpnia 2019 roku CSIL otrzymało imię płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego. Uroczystość ta była połączona z wręczeniem Sztandaru Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych, (SP SP), która w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia.

Do głównych zadań CSIL należy m.in.: szkolenie kandydatów na szeregowych zawodowych w specjalnościach inżynieryjno-lotniczych, ubezpieczenia lotów i meteorologii, przeprowadzanie kursów dla personelu inżynieryjno-lotniczego, ubezpieczenia lotów i meteorologicznego, zabezpieczenie szkolenia podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej oraz elewów Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. Realizowane jest również szkolenie służby przygotowawczej i Legii Akademickiej.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in.: wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, zastępca dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Podsiadły, zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora, przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych płk Krzysztof Kosieradzki, prorektor ds. wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej płk pil. dr inż. Krzysztofa Cura, burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, kapelani: ks. płk Zenon Pawelak, ks. ppor. Marek Pruszkowski, dyrektor   Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Warszawa dr hab. Inż. Mirosław Kowalski, dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT prof. dr. hab. inż. Stanisław Kachela.    

Bardzo serdecznie została powitana 11- osobowa rodzina Patrona płk. pil. obs. Adameckiego, a szczególnie bratanek Alojzy Adamecki zza Olzia i jego syn dr inż. Daniel z Politechniki Śląskiej. Powitano też „oddanego propagatora postaci Patrona, byłego wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej Jerzego Raczka”.

Po przemówieniach Komendanta CSIL, wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza i dr. inż. Daniela Adameckiego oraz po odczytaniu decyzji ministra MON, poświecono sztandar Szkoły Podchorążych Sił Powietrznych. Z okazji dwóch jubileuszów SP SP i CSIL wręczono medale, odznaczenia i okolicznościowe odznaki. Przy dźwiękach Orkiestry Garnizonowej w Dęblinie przed trybuną honorową przedefilowały trzy kompanie reprezentacyjne: ze Szkoły Podchorążych Sił Powietrznych z otrzymanym sztandarem, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego i Wojskowej Akademii Technicznej. Częste przeloty wojskowych statków powietrznych nad trybuną, dostarczały widzom dodatkowych wrażeń. Po defiladzie uczestnicy uroczystości mieli okazję poznać niezwykle ciekawe zbiory Muzeum Sił Powietrznych.

Główne uroczystości nadania Patrona CSIL miały miejsce przed i w budynku Komendy CSIL. Na frontonie budynku Alojzy Adamecki odsłonił tablicę pamiątkową Patrona CSIL płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego.

Prezentacji postaci Patrona CSIL dokonał Jerzy Bogdan Raczek podczas referatu i prezentacji 60 slajdów dotyczących niezwykłego Człowieka, syna Ziemi Cieszyńskiej, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, szefa lotnictwa Armii Modlin w 1939 roku, podczas okupacji w Podziemnym Państwie Polskim organizatora i szefa Wydziału Lotnictwa w Związku Walki Zbrojnej i Komendy Głównej Armii Krajowej, organizatora akcji zrzutów alianckich, uczestnika Powstania Warszawskiego, po wojnie komendanta Technicznej Szkoły Lotniczej w Boernerowie. Podczas represji politycznych okresu stalinowskiego aresztowany w 1950 roku, bestialsko torturowany, skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano 7 sierpnia 1952 roku. Miejsce pochówku dotąd nieznane. Rehabilitowany 5 maja 1956 roku.

Podczas prelekcji uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć śp. płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego.

Na zakończenie uroczystości Komendant CSIL płk Waldemar Wiśniewski wręczył Alojzemu Adameckiemu, Danielowi Adameckiemu i Jerzemu B. Raczkowi pamiątkowe plakiety z podziękowaniem za udział i okazaną życzliwość w tym tak wyjątkowym wydarzeniu w życiu CSIL.

J.B.R.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04