Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystość religijno-patriotyczna w Starych Babicach

29 września 2019 r., tradycyjnie w ostatnią niedzielę września, w Starych Babicach odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna współorganizowana przez Samorząd Gminy Stare Babice i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele w Starych Babicach, którą odprawił proboszcz Parafii Babice ks. prałat dr Grzegorz Kozicki. Następnie zebrani w asyście sztandarów i orkiestry wojskowej przeszli na babicki Cmentarz Wojenny. Poczet sztandarowy Koła ZOR RP w Starych Babicach ze sztandarem babickich kombatantów tworzyli: Paweł Piotrowski (sztandarowy), Stanisław Sekuła i Tadeusz Wiśniewski. W uroczystości uczestniczył ostatni kombatant gm. Stare Babice porucznik w st. spocz. Stanisław Kulicki.

Na Cmentarzu Wojennym przemówił do zgromadzonych Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Powiedział m.in.: Spotykamy się dziś, na corocznej uroczystości religijno-patriotycznej, podczas której oddajemy hołd obrońcom naszej Ojczyzny, a jednocześnie obrońcom Ziemi Babickiej. Ten rok jest rokiem szczególnym, bowiem 1 września minęło 80 lat od wybuchu II Wojny Światowej, a 1 sierpnia 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. W obu tych wydarzeniach Polska, jako pierwsza w Europie, przeciwstawiła się agresji niemieckiej i udowodniła, że dla Polaków słowo wolność ma wymiar wyjątkowy. W obu tych historycznych dla Polski wydarzeniach, uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, a Ziemia Babicka i tereny Transatlantyckiej Radiostacji Babice stały się areną bohaterskich walk, w których żołnierz polski walczył aż do samego końca. Na tym cmentarzu widzimy groby żołnierzy Wojska Polskiego, są tu także groby żołnierzy Armii Krajowej. Świadczą dobitnie o naszych dziejach.

Drodzy Państwo! Wielka jest ofiara krwi naszego narodu. II Wojna światowa zabrała ok. 6 mln obywateli polskich. Tu na tej Ziemi zginęło około tysiąca żołnierzy broniących we wrześniu 1939 r. Reduty Babice, którą dowodził mjr Jacek Decowski. Ginęli tu żołnierze: 26 pułku piechoty, którzy przybyli z V Dywizją Piechoty ze Lwowa, aby bronić Warszawy, byli z nimi również żołnierze jednostki reprezentacyjnej Wojska Polskiego, którą wówczas stanowił Batalion Stołeczny, byli również lotnicy, którzy w czasie gdy wyeksploatowały się już w boju ich samoloty- walczyli pieszo w Lotniczym Oddziale Szturmowym. Podczas Apelu Poległych wspominamy także żołnierzy innych jednostek. Wszystkim oddajemy dziś cześć i najwyższy szacunek. Ofiara ich krwi i życia jest bowiem bezcenna.

Szanowni Państwo! My, tu, na Ziemi Babickiej, jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. Reduta Babice dała przykład bohaterstwa i niezłomnej woli walki, odpierając ataki wroga przez blisko dwa tygodnie. Pragniemy w przyszłości szerzej mówić światu o naszych bohaterach, którzy broniąc Warszawy, bronili również Radiostacji Babice. W tym celu powołana będzie nowa samorządowa jednostka kultury, która zajmie się utworzeniem Muzeum. Znajdzie się tam miejsce na pokazanie niezwykłego czynu żołnierskiego, na przedstawienie historii Radiostacji Babice i historii całej babickiej gminy. W celu promocji niezwykłych polskich osiągnięć już nawiązaliśmy kontakty ze szwedzkim Muzeum w Grimeton, gdzie stoi do dziś radiostacja bliźniacza do Radiostacji Babice, podejmujemy również w tym celu szereg innych działań.

Drodzy Państwo! Historia jest ważnym zagadnieniem, buduje bowiem naszą tożsamość narodową i zawsze jest lekcją, z której powinniśmy czerpać doświadczenia na przyszłość. Polacy są dumnym narodem potrafiącym w czasach pokoju ciężko pracować, a w czasach wojny ofiarnie bronić swojej Ojczyzny. Stojąc tu dziś przy żołnierskich grobach, pamiętajmy że stoimy przy grobach bohaterów. Ofiara ich życia nigdy nie może być zapomniana! Chwała Bohaterom!

Do zebranych przemawiali także m.in.: Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, który odczytał list Ministra ON, posłanka Kinga Gajewska i radna Sejmiku Mazowieckiego Bożena Żelazowska, która odczytała list Marszałka Adama Struzika i przekazała wyrazy uznania dla organizatorów uroczystości.

Podczas uroczystości na cmentarzu wojennym oficer Pułku reprezentacyjnego odczytał Apel Poległych, żołnierze tego pułku oddali salwę honorową, złożono także wieńce i kwiaty przed pomnikiem.

Po uroczystości na Cmentarzu Wojennym zebrani przeszli na plac przed nowym budynkiem Urzędu Gminy, gdzie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego Garnizonu Warszawa i zorganizowano wystawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W dalszej części uroczystości odbył się koncert pieśni Tomasza Wachnowskiego, który wykonał m.in. utwór „Słyszymy Was” o obronie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach. Całą uroczystość prowadził kpt. Roman Balcerowiak inspektor UG ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Komentując uroczystość Marcin Łada- wiceprezes ZG ZOR RP i prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach im. Obrońców Radiostacji Babice powiedział: w tegorocznej uroczystości religijno-patriotycznej uczestniczyła rekordowa ilość osób. Był z nami gen. bryg. Robert Głąb Dowódca Garnizonu Warszawa, przybyli żołnierze Pułku Reprezentacyjnego, był dyrektor KPN Mirosław Markowski, starosta warszawski zachodni Jan Żychliński (członek honorowy ZOR RP).

Uroczystość uświetniali rekonstruktorzy w przedwojennych mundurach Batalionu Stołecznego ze Stowarzyszenia Historycznego Cytadela z prezesem Dariuszem Parzyszkiem. Bardzo nas cieszy obecność rodzin Bohaterów: wnuka dowódcy pozycji Babice mjr. Jacka Decowskiego z 26 pp- Mariusza Decowskiego, córki kpt. Ludwika Szczygielskiego oficera mobilizacyjnego Baonu Stołecznego- Barbary Szczygielskiej-Obryckiej, rodzin Państwa: Mizikowskich, Galbarczyków, Dworzaczków i wielu innych, którzy przybyli nieraz z bardzo dalekich stron na babicką uroczystość. Dziękujemy za obecność Panu Ryszardowi Dulskiemu z córką Anną- twórcom makiety Radiostacji Babice, Panu Jerzemu Raczkowi członkowi ZG ZOR RP i prezesowi Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza- Jarosławowi Chrapkowi- dzięki którym powstała książka o Radiostacji Babice, którą mogliśmy ofiarować gościom uroczystości.

Za organizację uroczystości podziękowania składam Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce i Przewodniczącemu RG Henrykowi Kuncewiczowi – powiedział Marcin Łada.

M.Ł.

Foto: Kamil Malinowski

  • 00
  • 02
  • 03
  • 04