Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie przedświąteczne ZOR RP. Odznaczenia i awanse dla członków Związku

7 grudnia 2019 r., W Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie przedświąteczne członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania podsumowano działalność w 2019 r., wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia.

Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i Antoniego Kręźlewicza – wójta Gminy Czosnów.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i związkowego. Następnie, prowadzący spotkanie Marcin Łada - wiceprezes ZG ZOR RP - poprosił o zabranie głosu płk rez. Alfred Kabata – prezesa Zarządu Głównego Związku, który powitał przybyłych na spotkanie gości, wśród których obecna była Bożena Żelazowska - poseł na Sejm RP oraz członków organizacji, a także podsumował działalność Związku w 2019 r.

Następnie przystąpiono do części ceremonialnej obejmującej przyjęcie do ZOR RP nowych członków oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i ryngrafów.

W poczet członków Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęci zostali: kpt. w st. spocz. Andrzej Bis z Lublina, por. Rafał Magoń z Tarnowskich Gór, ppor. rez. Dariusz Wierzbicki z Białogardu, ppor. rez. Piotr Koziński z Krakowa, sierż. Artur Szczukiecki z Tarnowskich Gór.

Na stopień kapitana mianowani zostali porucznicy: Piotr Szczepaniak i Radosław Gądek. Akty mianowania wręczyli płk Adam Górecki - reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP i mjr Bogdan Zalewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, a płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP przekazał listy gratulacyjne, statuetki i upominki od członków Związku.

Wręczanie odznaczeń rozpoczęto od Medali Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanych przez Ministra Obrony Narodowej. Srebrny medal otrzymał kpt. rez. Radosław Gądek, a brązowe: st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, Rafał Kluba i Barbara Oleksiewicz. Medale wręczyli
płk Adam Górecki i płk rez. Alfred Kabata.

Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny odznaczył Medalem „Pro Patria” Henryka Ruszczyka, Zbigniewa Kuletę, Pawła Kabatę i Paulinę Mróz. W imieniu ministra Jana Józefa Kasprzyka medale wręczył płk rez. Mirosław Demediuk.

Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego odznaczony został Marcin Łada – wiceprezes ZG. Medal wręczyli Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz poseł Bożena Żelazowska, która złożyła odznaczonemu gratulacje i podkreśliła jego zasługi na niwie patriotyzmu, historii i podejmowania inicjatyw społecznych.

Złotym medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata udekorował sztandar Światowego Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin - „Oddział Partyzancki im. Szarugi”.

Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczeni zostali: Krzysztof Kapusta – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Zenon Kajak oraz członkowie Związku: Przemysław Pacak, Wojciech Szynkora, Jan Noworolnik.

Medale „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych otrzymali – ppłk Lech Tomasiak i Roman Kaczorowski.

Medalami nadanymi przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia odznaczeni zostali mjr rez. Krzysztof Tomaszewski i mjr rez. Jerzy Białoskórski.

Medale pamiątkowe „Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły” nadane przez Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II wręczono: Marcinowi Ładzie, mjr w st. spocz. Januszowi Zajączkowskiemu, kpt. rez. Radosławowi Gądkowi, st. kpr. rez. Arturowi Wojciechowskiemu, st. kpr. rez. Damianowi Liszczykowi, Zbigniewowi Kulecie, Kazimierzowi Szczerbatko, Rafałowi Klubie, Krzysztofowi Buchajczukowi.

Ryngrafy Zawiązku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: mjr. András Bodnar – zastępca Attaché Obrony Ambasady Węgier w Polsce i Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów.

Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego uhonorował płk. rez. Alfreda Kabatę ryngrafem z okazji odznaczenia sztandaru ŚZŻ AK Okreg Lublin – Oddział Partyzancki im. Szarugi.

Teresa Stroińska Macińska odczytała list okolicznościowy od Anny Marii Anders – ambasador RP w Rzymie, skierowany do uczestników spotkania, który wpłynął na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty. Ambasador Anna Maria Anders podziękowała za działalność społeczną członkom Związku oraz przekazała uczestnikom spotkania życzenia świąteczno – noworoczne.

Listy okolicznościowe przekazali również: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Komendant Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – płk lek. Przemysław Makowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów – ppłk Mariusz Muskus.

Po części ceremonialnej kapelan ks. mjr Marcin Czeropski – proboszcz Garnizonu Legionowo, oraz ks. ppor. Arnold Zimnicki – kapelan 5 pułku chemicznego odmówili okolicznościową modlitwę i poświęcili opłatki. Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

Życzenia i okolicznościowe upominki płk rez. Alfred Kabata otrzymał m.in. od Jacka Kowalskiego - burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztofa Kapusty – Starosty Powiatu Nowodworskiego, Marka Maluchnika – sekretarza Gminy Nasielsk, płk. Adama Góreckiego reprezentującego Szefa Sztabu Generalnego, mjr. Piotra Żebrowskiego – reprezentującego dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej, Małgorzaty Wachowicz ze SP w Cygance, Mirosławy Grzegorczyk ze SP
w Wykrocie, Elżbiety Gauzy – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W gronie zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu byli m.in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, mjr András Bodnár – zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk rez. Mirosław Demediuk – reprezentujący Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krzysztof Kapusta – starosta Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, Adam Salwowski – przewodniczący Rady Miasta Łomianki, płk Adam Górecki – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Adam Przygoda – reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, mjr Paweł Piotrowski – reprezentujący dowódcę 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu, mjr Paweł Zasuń – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Ochota, mjr Bogdan Zalewski – z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Mirosław Markowski – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Agnieszkę Bolestę - prezes AMW Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o., Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Adam Matyszewski - dyrektor SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, Michał Wykowski - Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Arkadiusz Urban - reprezentujący Fundację „Wspólnota Andersa”, Urszula Przymus - prezes Rady Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Jerzy Misiak - wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa Powiat ŚŚZŻ AK, Alicja Nojszewska – Rydlińska i Piotr Uliasz – właściciele „Naszej Przychodni” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uczestnikami uroczystości byli kombatanci, w tym 95 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na uroczystość przybyli członkowie Związku z prezesami Okręgów ZOR RP: Mazowieckiego - mjr w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego, Śląskiego - mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, Lubelskiego - Lecha Marczaka, Łódzkiego – Zbigniewa Kulety, Małopolskiego - kpt. rez. Radosława Gądka.

(k)
Foto: Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski

  • 101
  • 102
  • 103
  • 104