Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości pogrzebowe ppor. Bronisława Klimczaka ps. Sokół w Częstochowie

12 grudnia 2019 r. członkowie rodziny, przedstawiciele IPN, władz i wojska uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Bronisława Klimczaka ps. Sokół – żołnierza, uczestnika kampanii wrześniowej i konspiracji podczas II wojny, straconego w 1950 r. przez komunistyczne władze. Koło w Częstochowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali st. kpr. rez. Artur Wojciechowski i Rafał Kluba.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Otylii w Rędzinach/Częstochowy w oprawie kompani honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Następnie udano się na cmentarz parafialny gdzie w grobie złożono ekshumowane prochy. Jego szczątki zostały odnalezione trzy lata temu podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Członkowie Koła ZOR RP wraz z z-cą Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszardem Stefaniakiem złożyli wiązankę kwiatów, oddając cześć bohaterowi.

Organizatorem ceremonii było Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

XXX

Bronisław Stefan Klimczak, ps. ,,Sokół” urodził się 28 sierpnia 1913 r. w Rędzinach koło Częstochowy, w polskiej rodzinie Wawrzyńca i Eleonory z d. Anzorge. W marcu 1935 r. Klimczak rozpoczął zawodową służbę wojskową. Ukończył Podoficerską Szkołę Piechoty przy 80. Pułku Piechoty w Słonimiu, po czym w 1936 r. Podoficerską Szkołę Artylerii 20. Pułku Artylerii Lekkiej w Baranowiczach. W okresie 1937-1939 jego wojskowa kariera rozwijała się w Podoficerskiej Szkole Zawodowej w Bydgoszczy, przeszedł również kurs szybowcowy oraz instruktorów PW i WF. W 1939 r. otrzymał nominację na podporucznika.

 

W trakcie kampanii wrześniowej walczył pod Mławą i Kutnem, a podczas obrony Warszawy został ciężko ranny. Trafił do obozu przejściowego w Skierniewicach, skąd zbiegł. Już w listopadzie 1939 r. był w konspiracji. Należał do wojskowo-politycznej organizacji o nazwie Polski Związek Wolności, afiliowanej przy ZWZ, a następnie scalonej z AK. Służył w oddziale Stanisława Wiznera ps. „Huragan”, jako zastępca komendanta okręgu i łącznik organizacyjny na linii Częstochowa-Warszawa-Kielce. Obrał pseudonim konspiracyjny ,,Sokół”. W marcu 1942 r. został aresztowany przez warszawskie Gestapo. Po rocznym pobycie na Pawiaku znalazł się w obozie na Majdanku, skąd w 1944 r. trafił do Gross-Rosen i w 1945 r. do Litomierzyc, podobozu Flossenbürga w Czechach.

 

Po odzyskaniu wolności, w maju 1945 r. powrócił do Polski. W 1947 r. były francuski jeniec Gaston Druet. zorientowawszy się w negatywnej wobec komunistycznych władz i przemian politycznych zachodzących w Polsce postawie Klimczaka, miał zaproponować mu współpracę z francuskim wywiadem. Przekazując informacje natury wojskowej, politycznej i społecznej, Klimczak chciał walczyć z komunistyczną władzą, której nie akceptował. W 1948 r. nawiązano szerszą współpracę. Klimczak przekazywał zdobyte informacje bezpośrednio wicekonsulowi francuskiemu Rene Barentowi, a następnie od lata tego roku, sekretarzowi szczecińskiego konsulatu Andrè Robineau.  Klimczak został zatrzymany

19 listopada 1949 r. w Szczecinie i osadzony w areszcie tamtejszego WUBP. W tzw. sprawie Robineau aresztowano łącznie kilkadziesiąt osób. Publiczny proces przed WSR w Szczecinie zorganizowano w sali Filharmonii Szczecińskiej. Odbywał się w trybie zwykłym w dniach od 6 do 14 lutego 1950 r. Całej sprawie nadano charakter wybitnie polityczny i propagandowy, a sam jego przebieg był szeroko relacjonowany w prasie i radiu, jak również komentowany w Polsce i za granicą. Wyrok ogłoszono 14 lutego 1950 r.

W stosunku do Bronisława Klimczaka orzeczono najwyższy wymiar kary, nie znaleziono okoliczności łagodzących. Za szpiegostwo na rzecz Francji został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Bronisław „Sokół” Klimczak został przewieziony do kieleckiego więzienia przy ul. Zamkowej 3. Tam 12 grudnia 1950 r. o godzinie 18.15 wykonano wyrok. Został pochowany na kieleckim Cmentarzu „Piaski”.

Szczątki Bronisława Klimczaka zostały odnalezione w listopadzie 2016 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. 1 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim notę identyfikacyjną odebrał bratanek pan Jerzy Klimczak.

Artur Wojciechowski

Foto: Marek Fischer

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04