Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP i Samorząd Gminy Stare Babice twórcami tablicy poświęconej Obrońcom Polski

20 września 2020 r., w Starych Babicach, odbyła się coroczna uroczystość religijno-patriotyczna, ku czczi żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., partyzantów AK Grupy „Kampinos” i osób cywilnych – ofiar wojny spoczywających na babickim Cmentarzu Wojennym. Współorganizatorem uroczystości był Marcin Łada - wiceprezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości ZOR RP reprezentowali także: st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, płk w st. spocz. Henryk Łazarski i Stanisław Wykowski. Obecny był również członek honorowy Koła ZOR RP w Starych Babicach dr hab. Dariusz Śladowski, Michał Krzysztof Wykowski – Prezes Honorowy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Poczet sztandarowy ZOR RP ze sztandarem kombatantów tworzyli: ppor. rez. Paweł Piotrowski, mat. w st. spocz. Stanisław Sekuła i Tadeusz Wiśniewski.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, po której nastąpił przemarsz przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Zbigniewa Załęskiego, na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach.

Po odśpiewaniu Hymnu Polski przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego do zebranych przemówili: wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka, posłanka Bożena Żelazowska, prezes SH „Cytadela” Dariusz Parzyszek i wiceprezes ZG ZOR RP, a jednocześnie prezes Koła ZOR RP Marcin Łada. Przypomniano poświęcenie żołnierzy WP w walce z Niemcami na Ziemi Babickiej, a wójt przedstawił także plany samorządu dotyczące dalszych działań w dziedzinie ochrony kwater wojennych WP i upowszechniania historii babickiej gminy.

Po przemówieniach oficjalnie odsłonięto tablicę informacyjną dotyczącą historii Cmentarza Wojennego, która znajduje się przed wejściem na jego teren. Odsłonięcia dokonali: Mariusz Decowski - wnuk mjr. Jacka Decowskiego (dowódcy pozycji Babice z 1939 r.), posłanka Bożena Żelazowska, gen. dyw. Robert Głąb - dowódca Garnizonu Warszawa, wójt Sławomir Sumka- inicjator powstania tablicy i wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada - autor tablicy.

Następnie ks. dr Grzegorz Kozicki odmówił krótką modlitwę za poległych,a kolejnymi elementami uroczystości były: apel poległych i salwa honorowa. Zebrani złożyli przed pomnikiem wieńce i zapalili znicze pamięci. Na zakończenie, dziękując za zorganizowanie uroczystości, przemówił Wojciech Mizikowski, z rodziny mjr. Władysława Mizikowskiego poległego na przedpolu Babic w 1939 r. Głos zabrał także wójt Sławomir Sumka, który podziękował wszystkim za obecność.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych różnego szczebla, przedstawiciele OSP, rekonstruktorzy z SH „Cytadela”, harcerze, rodziny poległych żołnierzy i mieszkańcy naszej gminy.

Spotkanie prowadził insp. ds. obronnych UG Stare Babice Roman Balcerowiak. Organizatorami uroczystości byli: wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka, przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz i prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babice Marcin Łada.

Komentując przebieg uroczystości religijno-patriotycznej wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada powiedział: cieszę się, że podczas uroczystości mogliśmy odsłonić tablicę informacyjną, która zawiera historię Cmentarza Wojennego w Starych Babicach i krótką historię walk o pozycję Babice/Boernerowo w 1939 r. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał, razem z towarzyszącymi osobami, wnuk majora Jacka Decowskiego, którego postać jest upamiętniona na tej tablicy. Niezwykły dowódca babickiej reduty z 1939 r. sprawił, że nasze oddziały w siłach 1 batalionu (III/26 pp.) wraz ze wspomagającymi ich działania jednostkami, opierały się blisko 2 tygodnie niemieckiej nacierającej dywizji. Dzięki tej tablicy, rzędy białych krzyży na babickim Cmentarzu Wojennym przestają być anonimowe. Historia odżywa i świadczy o bohaterstwie naszych żołnierzy. Wielu z nich przybyło w te tereny ze Lwowa i Gródka Jagiellońskiego, gdzie stacjonował III batalion 26 pułku piechoty. Spoczęli tu na Babickiej Ziemi, do końca wierni złożonej przysiędze.

Za pomysł postawienia tablicy i finansową realizację przedsięwzięcia dziękuję wójtowi gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce, a za konsultację historyczną i współdziałanie: Stanisławowi Fijałkowskiemu, Dariuszowi Parzyszkowi, Adamowi Parzyszkowi, za realizację całości projektu podziękowania składam Annie Tymko z Referatu Komunikacji Społecznej UG Stare Babice. Podziękowania kieruję także do babickich rodzin, które udostępniły historyczne zdjęcia wykorzystane na tablicy.

Bardzo miłym i znaczącym akcentem uroczystości była obecność na naszym terenie gen dyw. Roberta Głąba - dowódcy Garnizonu Warszawa wraz z żołnierzami Pułku Reprezentacyjnego. Żołnierze tej wzorcowej formacji nie tylko zapewnili doskonałą oprawę ceremonialną uroczystości, ale także razem z mieszkańcami babickiej gminy odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowego. Śpiewające Wojsko Polskie to wynik decyzji Ministra Obrony Narodowej z 7 listopada 2018 r. Od tej pory żołnierze WP podczas uroczystości religijno-patriotycznych mają śpiewać hymn państwowy, a decyzją z 6 listopada 2019 r. także Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. W myśl tej decyzji, podczas uroczystości pieśni mają być odśpiewywane przez wszystkich żołnierzy, z wyjątkiem dowódców uroczystości, dowódców kompanii honorowych (pododdziałów honorowych) oraz żołnierzy wchodzących w skład posterunków honorowych, pocztów flagowych, orkiestr wojskowych i zabezpieczających uroczystość. Naszym zdaniem jest to bardzo dobra decyzja Ministra Mariusza Błaszczaka. Pieśń wojskowa, a tym bardziej Hymn Państwowy, zawsze podnosiły ducha narodowego i dodawały splendoru uroczystościom patriotycznym.

 

Po raz kolejny zebraliśmy się razem na uroczystościach rocznicowych tworząc babicką patriotyczną rodzinę, aby oddać hołd naszym bohaterom. Pamiętamy o Nich i będziemy pamiętać! Dziękujemy Wszystkim Państwu za obecność. Chwała Bohaterom!

Marcin Łada

Fot. Kamil Malinowski

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03