Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Awanse i medale podczas obchodów Święta Związku Oficerów Rezerwy RP

26 czerwca 2021 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się doroczne obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których wręczono dwa akty mianowania na stopień podpułkownika, Srebrny Krzyż Zasługi oraz kilkanaście medali nadanych przez instytucje państwowe i organizacje społeczne.

Po przedstawieniu programu obchodów przez ppłk rez. Krzysztofa Tomaszewskiego – wiceprezesa ZG, wprowadzeniu sztandaru, odegraniu hymnu państwowego głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, który powitał zaproszonych gości.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że pomimo pandemii Związek Oficerów Rezerwy RP prowadzi działalność statutową, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Najważniejszym przedsięwzięciem organizacyjnym dla Związku Oficerów Rezerwy RP było zorganizowanie 19 września 2020 r. Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim w Hotelu „Mazovia”, a podczas którego wybrano nowe władze Związku.

 

Od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. Związek zrealizował m.in. w dniach 15 – 16 sierpnia 2020 r., ZOR RP sztafetę biegową w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej z Łodzi do Radzymina, obchody 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa w Krośniewicach k. Kutna z udziałem córki Generała Anny Marii Anders – ambasador RP we Włoszech, Ogólnopolski Konkurs Historyczny  „100. rocznica Bitwy Warszawskiej”, Ogólnopolski Konkursu Historyczny 100 – lecie III Powstania Śląskiego”.

Najistotniejszymi przedsięwzięciami Związku o charakterze ogólnopolskim, w drugim półroczu 2021 r. będą: uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim planowane na 17 września 2021 r. (przełożone z kwietnia 2021 r.) połączone z posadzeniem kolejnego, 12 już „Dębu Katyńskiego”; obchody Dnia Rezerwisty, które planowane są na 8-10 października 2021 r. w Częstochowie, połączone z II Pielgrzymką Związku na Jasną Górę; opracowanie drugiego numeru Biuletynu Związku Oficerów Rezerwy RP zatytułowanego „Rezerwista” w ramach przygotowań do obchodów w czerwcu 2022 r. 100 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Część ceremonialną uroczystości rozpoczęło przyjęcie w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków. Do ZOR RP przyjęci zostali: mjr Grzegorz Klose i ppor. Michał Gruszczyński z Tarnowskich Gór.

Następnie odbyło się wręczenie aktów mianowania na stopień podpułkownika WP, które otrzymali: ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski – wiceprezes ZG i jednocześnie prezes Okręgu Śląskiego i ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek ZG i jednocześnie prezes Okręgu Mazowieckiego. Płk rez. Alfred Kabata w imieniu członków ZOR RP uhonorował mianowanych na wyższe stopnie wojskowe okolicznościowymi dyplomami, statuetkami i upominkami.

Przed wręczeniem odznaczeń, Teresa Stroińska – Macińska, odczytała postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi ppłk rez. Krzysztofowi Tomaszewskiemu. Srebrny Krzyż Zasługi nadano na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty, a jego wręczenia dokonał w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Śląski. Płk rez. Alfred Kabata złożył ppłk. rez. Krzysztofowi Tomaszewskiemu gratulacje i wręczył okolicznościowy dyplom.

Medale „Pro Patria” nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, które w jego imieniu wręczył Paweł Głogowski otrzymali: Jadwiga Kaczorowska i Sylwester Jankowski.

Strzeleckie Krzyże Zasługi nadane przez Komendę Naczelną Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie otrzymali: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, st. kpr. rez Artur Wojciechowski i Lech Marczak.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowano: Krzysztofa Pąka - prezesa Okręgu Podkarpackiego, a srebrnym Dariusza Makowskiego z Koła ZOR RP w Częstochowie.

Medale pamiątkowe „Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły” nadane przez Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II otrzymali: Stanisław Wykowski, Rafał Bociąg, Mateusz Kozioł, Mateusz Wałęka.

Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej płk SG w st. spocz. Marek Krystyniak wręczył medale „Prawda i Pamięć”: ppłk. rez. Krzysztofowi Tomaszewskiemu, st. chor. w st. spocz. Stefanowi Wyszyńskiemu oraz st. kpr. rez. Arturowi Wojciechowskiemu.

Medalem pamiątkowym „100-lecie Bitwy Warszawskiej” odznaczony został płk rez. Alfred Kabata.

Piórami Prezesa Rady Ministrów wyróżniono członków Związku, którzy są autorami książek historycznych, kultywują pamięć o bohaterach narodowych oraz prowadzą działania edukacyjno – wychowawcze kształtujące świadomość historyczną i postawy patriotyczne młodzieży. Pióra nadane zostały: pedagog - Teresie Stroińskiej – Macińskiej,   prof. Dariuszowi Śladowskiemu, dr. Piotrowi Jakubowi Pniewskiemu, wiceprezydentowi Częstochowy dr. Ryszardowi Stefaniakowi (ppor. rez.) oraz redaktor Karolinie Gwarek. Podczas uroczystości pióra wręczono Teresie Stroińskiej - Macińskiej i prof. Dariuszowi Śladowskiemu. Pozostałym osobom, które z racji obowiązków zawodowych nie mogły być obecne podczas uroczystości, pióra zostaną przekazane podczas kolejnych spotkań Zwiazku Oficerów Rezerwy RP. Pióra wręczyli płk rez. Alfred Kabata oraz Marcin Łada – wiceprezes ZG - inicjator akcji.

Ryngrafy ZOR RP otrzymali: ppłk Andrzej Pietras – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach oraz Mariusz Świeca z Koła ZOR RP w Stalowej Woli.

Płk rez. Alfred Kabata z okazji jubileuszu 90 – lecia urodzin złożył życzenia oraz wręczył okolicznościową statuetkę i dyplom panu Kazimierzowi Szczerbatko.

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Ambasador RP we Włoszech - Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa – Błońska, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik i p.o. Prezes Zarządu Agencji Mienia Wojskowego „Kwatera” – Urszula Rudynek – Ciechomska i wiceprezes Alina Majka – Mazurek.

Zabierając głos mjr. rez. Grzegorz Leśniewski – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „Salwa” podziękował członkom Związku i prezesowi płk. rez. Alfredowi Kabacie za współdziałanie i wyraził nadzieję na podpisanie w krótkim czasie porozumienia o współpracy. Wręczył również płk rez. Alfredowi Kabacie okolicznościowy ryngraf.

Podziękowanie na ręce prezesa Związku, płk. rez. Alfreda Kabaty, za współpracę złożyła Małgorzata Wachowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego. Przekazała również okolicznościowy ryngraf.

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski i wicestarosta Powiatu Nowodworskiego Paweł Calak złożyli gratulacje z członkom Związku z okazji ich Święta podkreślając uznanie jakim cieszy się Związek w Nowym Dworze Mazowieckim i na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zadeklarowali także wsparcie dla przygotowań obchodów 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in. Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Marek Maluchnik – Sekretarz Gminy Nasielsk, płk lekPrzemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim, ppłk Andrzej Pietras – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach,    ppłk Paweł Zasuń -Wojskowy Komendant Uzupełnień  w Koninie, mjr Bogdan Zalewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów, mjr Dariusz Nowakowski – reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, mjr. Tomasz Żegarski – reprezentujący dowódcę  2 Mazowieckiego pułku saperów, por. Agnieszka Damaziak – reprezentująca Dowódcę 65 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku 6 Mazowieckiej Brygady OT, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, Danuta Piotrkowicz – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, mjr. rez. Grzegorz Leśniewski – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „Salwa”, Michał Krzysztof Wykowski – honorowy prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, Anna Wesołowska – prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, Arkadiusz Urban – reprezentujący Fundację „Wspólnota Andersa”, Urszula Przymus – prezes Rady Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.

(k)

Foto: Marcin Łada, Rafał Kluba, Sylwester Jankowski

  • 00
  • 01
  • 02
  • 02a