Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rocznica Katyńska w Gminie Stare Babice

Na zaproszenie wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka w obchodach 73 rocznicy zbrodni Katyńskiej 14 kwietnia 2013 r. w Starych Babicach uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i członkowie babickiego Koła ZOR RP.

W składzie delegacji ZOR RP byli: płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego, Marcin Łada – wiceprezes ZG, oraz członkowie ZG: st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski i st. sierż. pchor.. w st. spocz. Jerzy Raczek. Babickie Koło ZOR RP reprezentowali: mjr w st. spocz. Anna Mizikowska, por. w st. spocz. Feliks Dudek, st. kpr. rez. Bogdan Mińkowski, Tadeusz Wiśniewski, Kamil Malinowski i Leszek Poborczyk.

W uroczystości uczestniczył m.in. Zbigniew Czaplicki – przedstawiciel Marszałka województwa Mazowieckiego.

Niedzielna uroczystość 14 kwietnia 2013 r. rozpoczęła się mszą św. w kościele w Starych Babicach. Na początku uroczystości ks. proboszcz – prałat Grzegorz Kozicki poświęcił Sztandar Gminy. Stworzono w tym celu specjalny ceremoniał.

Sztandar początkowo znajdował się w poczcie reprezentującym społeczność gminy, w jego składzie znaleźli się Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, Wiceprzewodniczący RG Adam Kotwicki i Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru – Dariusz Sobczak. Po poświęceniu Sztandar Gminy został uroczyście przekazany Wójtowi Krzysztofowi Turkowi, który przekazał go następnie Straży Gminnej.

Od tej pory Sztandar Gminy Stare Babice będzie uświetniał lokalne uroczystości i świadczył o szacunku społeczności do tradycji i symboli narodowych.

Po zakończeniu mszy św. zebrani mieszkańcy gminy i zaproszeni goście udali się do Alei Dębów Katyńskich, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Podczas uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Stare Babice. Powiedział m.in.:

– W poczuciu głębokiej potrzeby oddania hołdu bohaterom polskiej Golgoty Wschodu spotykamy się w babickiej Alei Dębów Katyńskich. Chcemy, by z tego miejsca wychodziło przesłanie o ogromie ofiar naszych przodków, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Czcimy tu także pamięć ofiar katastrofy samolotu delegacji państwowej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku.

W tym roku obchodzimy 700-lecie Babic, a także 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, którego wiele dramatycznych epizodów rozgrywało się na tych terenach. Właśnie dzisiaj przypada dokładnie 150. rocznica bitwy pod Budą Zaborowską, którą będziemy uroczyście obchodzić przed Mogiłą Powstańców Styczniowych w Zaborowie Leśnym.

Dziś możemy się cieszyć wolnością, która została okupiona wielką ofiarnością pokoleń Polaków i wydaje się, że trzeba nam głębokiej refleksji nad tym, czy właściwie pielęgnujemy to bezcenne dobro. Obecna pozycja Polski w świecie, członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej, zdają się zapewniać taki poziom bezpieczeństwa, jakiego nie mieliśmy w historii. I w imię pamięci naszych narodowych bohaterów, tych wszystkich ofiar i wyrzeczeń, jakie ponieśli, powinniśmy strzec wolności i demokracji, dając wyraz tolerancji i szacunku dla współobywateli, niezależnie od ich poglądów, przynależności i wyznania. W poszanowaniu naszej chlubnej historii nie dawajmy naszego przyzwolenia na tworzenie głębokich podziałów społecznych, nierzadko czynionych w negacji do demokratycznego państwa prawa. Korzystajmy z wolności w sposób odpowiedzialny i mądry, patriotami bądźmy od święta, ale i na co dzień!

Sądzę, że tak liczne Państwa uczestnictwo w naszych uroczystościach jest dobrym przykładem takiej właśnie postawy, za co składam wszystkim wielkie podziękowanie.

Głos zabrała również Ewa Siemaszko, autorka wielu książek poświęconych polskiej martyrologii na Wołyniu.

– W tym roku obchodzimy 70. rocznicę zbrodni na Wołyniu, Podolu, Pokuciu  i Ziemi Lwowskiej. Tam zostało zamordowanych około 130 tys. Polaków, niezależnie od pochodzenia społecznego i wieku. Zginęli nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, niemowlęta, małe dzieci i starcy. Sprawcami tej zbrodni byli przedstawiciele organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii.

Niech ten rok będzie refleksją – do czego mogą doprowadzić ideologie nienawiści, nie tylko jeśli chodzi o Wołyń, ale i o zbrodnię katyńską. Ofiary Wołynia wołają z grobów, których nie ma. Większość z nich spoczęła w niepoświęconej ziemi, w sposób urągający godności ludzkiej. Wołają o pamięć o nich! Tę pamięć, jak dowodzi dzisiejsza uroczystość, mieszkańcy i władze gminy kultywują. Dziękuję za to w imieniu tysięcy ofiar i ich rodzin, w imieniu zgładzonej ludności wschodnich terenów Rzeczypospolitej.  Trzecie ludobójstwo na Polakach dokonane w czasie II Wojny Światowej, trzecie po niemieckim i sowieckim nie może być zapomniane.

Podczas uroczystości przemówiła także mjr w st. spocz. Anna Mizikowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, która podziękowała Wójtowi i Staroście za pamięć o rodzinie Mizikowskich i pielęgnowanie tradycji patriotycznych w Gminie Stare Babice. Przemówił również Stefan Lewandowski, historyk Ziemi Ożarowskiej – wspominając rodzinę Wołk-Karaczewskich, podziękował za zorganizowanie patriotycznej uroczystości.

Marcin Łada

 

Fot. Kamil Malinowski

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4