Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

100 - lecie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody jubileuszowe w Warszawie

10 czerwca 2022 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbyły się obchody jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody jubileuszowe odbywały się pod patronatem honorowym: Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewody Lubelskiego, Starosty Warszawskiego Zachodniego, Starosty Nowodworskiego, Prezydenta Miasta Częstochowy, Prezydenta Miasta Legionowo, Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Burmistrza Nasielska, Wójta Gminy Czosnów, Wójta Gminy Pątnów, Wójta Gminy Prażmów, Wójta Gminy Stare Babice, Wójta Gminy Jastków.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, Grupa Konkret S. A., Artixen.net (technologie internetowe) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Patronat medialny nad obchodami jubileuszowymi objęli: Jedynka Polskie Radio, TVP 3 Warszawa, Polska Zbrojna, Rzeczpospolita, Tygodnik do Rzeczy, Historia do Rzeczy, Magazyn Historyczny Mówią Wieki, Radio Jasna Góra, Gazeta Częstochowska.

Uroczystość obchodów 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Związku i odśpiewanie hymnu państwowego oraz hymnu ZOR RP.

Delegat księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza, a jednocześnie kapelan Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - ks. por. rez. Arnolda Zimnickiego udzielił błogosławieństwo członkom Związku z okazji 100. rocznicy powstania organizacji.

Zaproszonych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – Prezes Zarządu Głównego, który przedstawił również prezentację multimedialną nt. historii Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i jego współczesnych osiągnięć.

Następnie o zabranie głosu poproszony został minister Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zwracając się do zebranych podziękował za pielęgnowanie tradycji Związku z okresu II Rzeczpospolitej i podtrzymywanie ducha narodu. Podkreślił, że: Czynią to Państwo w Związku Oficerów Rezerwy RP w sposób wspaniały i wielowymiarowy poczynając od opieki nad mogiłami tych, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy zginęli w drodze do wolności, dzięki którym naszą wolność zawdzięczamy.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomniał także, że Karol Wojtyła, syn oficera II RP i członka Związku w okresie międzywojennym, jeszcze jako metropolita krakowski spotykał się z ostatnimi żyjącymi legionistami, którzy w latach komunistycznego zniewolenia dbali o pamięć, o groby swoich kolegów i życzył Im, by Ci co po Nich przyjdą kontynuowali Ich dzieło.

Można powiedzieć, że te słowa doskonale odnoszą się do tego co czyni Związek Oficerów Rezerwy. Niezwykle cenne jest również to i dzisiejsza uroczystość jest też tego przykładem, że dbają Państwo o to, aby wychowywać w duchu tych samych wartości następne pokolenie– powiedział.

                                                

Dodał, że spotkania z młodzieżą i konkursy edukacyjne są doskonałym przykładem i wzorem tego jak należy mówić o historii współcześnie i jak należy wartości, które są niezmienne przekazywać z pokolenia na pokolenie.

Za to należą się Państwu wyrazy ogromnej wdzięczności i uznania. Jesteście Państwo godnymi kontynuatorami tych, którzy ten Związek przed 100 laty zakładali – zaznaczył.

                                                                                  

Szef UdSKiOR zwrócił się także do najmłodszych uczestników uroczystości, laureatów ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin”: – Serdecznie Wam gratuluję tego, że potraficie w swych młodych sercach wykrzesać tę miłość i wiarę w Polskę i w jej bohaterów, która była udziałem wcześniejszych pokoleń. Odwołam się raz jeszcze do słów Jana Pawła II, który pięknie zdefiniował czym jest naród. Naród to byt, który jest łańcuchem pokoleń, w którym każde ogniwo jest równie ważne i nie może być przerwane. Obecność na tej sali tych kilku pokoleń Polaków połączonych jedną ideą świadczy o tym, że ten testament syna oficera II RP – Karola Wojtyły – jest realizowany – podsumował Jan Józef Kasprzyk.

Teresa Stroińska – Macińska odczytała list gratulacyjny, który do organizatorów i uczestników jubileuszu 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej skierował Prezes Rady MinistrówMateusz Morawiecki.

W poczet członków Związku przyjęto por. rez. Piotra Kubczaka ze Swarzędza oraz Marka Maluchnika z Nasielska.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowych i medali resortowych nadanych przez Ministra Obrony Narodowej. W imieniu ministra Obrony Narodowej wręczył je Dyrektor Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej. Dyplomy gratulacyjne, statuetki i upominki od Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nowo mianowanym płk. rez. Alfred Kabata.

Akty mianowania otrzymali: ppłk. rez. Cezary Kubiak, kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki, ks. por. rez. Arnold Zimnicki.

Srebrnymi Medalami Za zasługi odznaczeni zostali: ppor. rez. Krzysztof Ciupisst. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, a Brązowymi: Krzysztof Pąk i Mariusz Świeca.

Medale Pro Bono Polonie i Pro Patria wręczył Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medale Pro Bono Poloniae otrzymali: ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski i plut. rez. Artur Wojciechowski, a Medale Pro Patria: ppłk Andrzej Pietras, mjr Grzegorz Klose, kpt. Rafał Magoń, ks. por. rez. Arnold Zimnicki i ppor. Kamil Kamiński

Podczas jubileuszu, Związek został uhonorowany Medalem 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, który wręczył Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora.

Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi im. Jadwigi Dunin Borkowskiej - Maleszewskiej przyznanym za wkład w kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, który wiosną 1940 roku zostali ludobójczo zamordowani w Zbrodni Katyńskiej uhonorowany został płk rez. Alfred Kabata. Medalem Pamiątkowym 5. rocznicy powstania Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie odznaczeni zostali: Zbigniew Kuleta i kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski. Medale wręczył Jarosław Olbrychowski – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Odznakę Honorową Korpusu Kadetów w Częstochowie otrzymali: Marcin Łada i Lech Marczak. Odznaki wręczył ppor. rez. Krzysztof Ciupis – Komendant Korpusu Kadetów.

Strzeleckim Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: ppłk rez. Jerzy Białoskórski, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, kpt. Radosław Gądek, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek, Teresa Stroińska – Macińska, Henryk Ruszczyk. Strzeleckie Krzyże Zasługi wręczył ppor. rez. dr. Ryszard Stefaniak.

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich nadało Krzyż Zasługi Zjednoczenia z Mieczami - płk. rez. Alfredowi Kabacie, a Krzyże Triumfu Cedyńskiego; płk Romanowi Nowogrodzkiemu, ppor. rez. Ryszardowi Stefaniakowi, Dariuszowi Makowskiemu i Wiesławie Karczmarczyk. Wręczył je generał Bractwa Kurkowego Gniewomir Rokosz – Kuczyński.

Członkom Związku oraz osobom zasłużonym dla współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczono, ustanowiony specjalnie na jubileusz Związku, Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie” („Służyć Ojczyźnie”).

Wśród odznaczonych byli m.in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Cezary Janowski - reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, Justyna Paszkiewicz - radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych, dr Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Jan Adam Dąbek – Wójt Gminy Prażmów, dr Jacek Olczyk – Wójt Gminy Pątnów, Zygmunt Plewa – radny Gminy Pątnów, Maciej Sobieraj – przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Adam Salwowski – radny Rady Miasta Łomianki, Alina Majka - Mazurek - wiceprezes Zarzadu AMW TBS "Kwatera" Sp. z o.o., Ewa Malasiewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Maria Możdżyńska - nauczyciel tej szkoły, Sebastian Sosiński – dyrektor Twierdzy Modlin – przedstawiciel Grupy Konkret, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz i Joanna Bońkowska z Gminy Leoncin, płk lek. Przemysław Makowski - komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin, Maksymilian Sokół Potocki – zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, ppłk. Paweł Kowalczyk – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk. SG w st. spocz. Marek Krystyniak - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska w Warszawie”, Małgorzata Wachowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, Danuta Piotrkowicz – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, Bożena Kiedos – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach Anna Żarnowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Mirosława Grzegorczyk - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie, Łukasz Sitarz - Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach, Dorota Bargieł - Kurowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Tarnowie, Annie Pojedyniec - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie, Małgorzata Przygodzka – Dyrektor GminnegoCentrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Paweł Kozera – Wydawca - Agencja T i O, Michał Wykowski – Honorowy Prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku”, Jarosław Olbrychowski – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, Gniewomir Rokosz - Kuczyński – Dyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego, Witold Adamski – Prezes Fundacji „Przywróćmy Pamięć” w Stalowej Woli.

 

Dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Za zasługi w upowszechnianiu historii Polski” uhonorowani zostali: ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski, kpt. rez. Radosław Gądek i Zbigniew Kuleta.

Podczas jubileuszowych uroczystości wręczono nagrody uczniom, laureatom - zdobywcom pierwszych miejsc, w ogólnopolskim konkursie historycznym, zorganizowanym przez Związek - „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin”.

Zapoznano zebranych z listami gratulacyjnymi nadesłanymi do Związku Oficerów Rezerwy RP przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Szymona Giżyńskiego, II Wicewojewodę Śląskiego – Roberta Magdziarza, Starostę Tarnogórskiego - Krystynę Kosmalę, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – insp. Annę Jędrzejewską – Szpak, Dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej – w zastępstwie płk. Wiesława Wołoszko, Dowódcę 34 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu – ppłk. Grzegorza Gdulę, Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach – ppłk. Mirosława Stefanów, Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie – ppłk. Grzegorza Marcińczaka, Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej – Artura Hołubiczko, Wójta Gminy Pomiechówek – Dariusza Bieleckiego, Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Jana Książka, Dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach – Joannę Stomską.

Obchody zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego Harfa w Warszawie i Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Wszyscy uczestnicy obchodów jubileuszowych otrzymali okolicznościowy Biuletyn Związku „Rezerwista” (nr 2) poświęcony 100 - leciu organizacji.

Poza już wymienionymi, gośćmi obchodów 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej byli: Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, płk. Roman Nowogrodzki - reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Mariusz Bednarz - reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, Andrzej Dec – Zastępca Wójta Gminy Jastków, Daniel Tomasz Kuś – Wójta Gminy Wilków, Józef Błażejewski - Przewodniczący Rady Gminy Wilków, Artur Gajowniczek – sekretarz Gminy Łomianki, Michał Więckiewicz – sekretarz Gminy Stare Babice, Adam Włodarczyk – reprezentujący Gminę Zakroczym, Alina Majka Mazurek - Wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o, Wiktor Zantara – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Agencji Mienia Wojskowego „Kwatera”, Tomasz Jagodziński – Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie, płk Krzysztof Jewgiejuk – Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych; mjr dr Katarzyna Rzadkowska – Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa; płk. Krzysztof Rawski – Zastępca Dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; płk Paweł Mieleszko – Szef Zarządu Zasobów Osobowych T1 Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, płk dr Zdzisław Małkowski – Szef Mazowieckiego Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, mjr. Grzegorz Klimkiewicz – p.o. dowódcy 1 dywizjonu lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leżnicy Wielkiej, ppłk Agnieszka Krystman – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa - Śródmieście; ppłk. Andrzej Pietras – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach; ppłk. Piotr Marchel – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa - Ochota, ppłk. Robert Małkowski - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów; kpt. Jacek Bednarz - reprezentujacy dowódcę 2 strgardzkiego batalionu saperów, kpt. Roman Pasierowski – reprezentujący Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Praga; mjr Oskar Pryciuk – reprezentujący Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, por. Rafał Sawicki - reprezentujący dowódcę 65 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, Joanna Żelazko – Naczelnik Biura Badań Historycznych – reprezentująca dyrektora Oddziału IPN w Łodzi, hm. Marcin Janiszewski – Komenda Hufca Nowy Dwór Mazowiecki, Arkadiusz Urban - Fundacja „Wspólnota Andresa”, Marcin Korowaj - Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert".

(ak)

Foto: Marcin Łada i Patryk Jankowski

  • 01
  • 02
  • 02a
  • 03