Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Listy gratulacyjne z okazji obchodów jubileuszu 100 - lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji obchodów jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych, instytucji, szkół i organizacji społecznych przekazali na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty listy gratulacyjne.

Część zaproszonych gości uczestniczących w obchodach jubileuszowych 10 czerwca 2022 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przekazała gratulacje i życzenia zabierając głos, a część przekazała także ryngrafy, statuetki i upominki.

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przekazali:

 • Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Sekretarz Stanu Szymon Giżyński
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz
 • Dowódca Generalny rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika
 • Dowódca Garnizonu Warszawa
 • Sztab Generalny WP
 • Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
 • Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala
 • Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski
 • Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman
 • Przewodniczący Rady Gminy Wilków Józef Błażejewski i Wójt Gminy Wilków Daniel Tomasz Kuś
 • Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
 • Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych płk Krzysztof Jewgiejuk
 • Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej wz. płk dypl. Wiesław Wołoszko 
 • Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów płk Robert Kamiński
 • Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin płk lek. Przemysław Makowski
 • Szef Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk dr Zdzisław Małkowski
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa– Śródmieście ppłk Agnieszka Krystman
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa - Ochota ppłk Piotr Marchel
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach ppłk Mirosław Stefanów
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie ppłk Grzegorz Marcińczak
 • Dowódca 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Grzegorz Gdula
 • Dowódca 37 dywizjonu Ziemi Łęczyckiej mjr dypl. SZ RP Grzegorz Klimkiewicz
 • Dowódca 2 Stargardzkiego batalionu saperów wz. kpt. Jacek Bednarz
 • Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska - Szpak
 • Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej Artur Hołubiczko
 • Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm Tomasz Sych 
 • Urszula Rudynek - Ciechomska i Alina Majka Mazurek - Prezes i Wiceprezes Zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o
 • Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek
 • Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu Jan Książek
 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Małgorzata Przygodzka
 • Dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach dr Joanna Stomska
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie Dorota Bargieł – Kurowska
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Malasiewicz

Zabierając głos gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przekazali m.in.: Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, II Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, Wójt Gminy Pątnów dr Jacek Olczyk, Zbigniew Czaplicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance Małgorzata Wachowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach Bożena Kiedos i wicedyrektor Anna Żarnowska, Prezes Honorowy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Michał Krzysztof Wykowski, Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak, Anna Pojedyniec – Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie, Łukasz Sitarz - Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach, Jolanta Liszkiewicz – Gmina Leoncin.

Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dr Jan Tarczyński nadał Związkowi Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Medal 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, który wręczył Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora.

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zostali również odznaczeni przez organizacje społeczne z którymi Związek współpracuje. Organizacje te to: Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi z prezesem Jarosławem Olbrychowskim, Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich z generałem Bractwa Kurkowego Gniewomirem Rokosz – Kuczyńskim, Korpus Kadetów w Częstochowie z komendantem ppor. rez. Krzysztofem Ciupisem, Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich z prezesem ppor. rez. dr. Ryszardem Stefaniakiem.

(k)

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004