Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie noworoczne władz Lublina z organizacjami pozarządowymi. Wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP mł. chor. rez. Tomasz Dyzma  odznaczony Medalem  Zasłużony dla Miasta Lublin

9 stycznia 2023 r., podczas zorganizowanego w Trybunale Koronnym w Lublinie, noworocznego spotkania opłatkowego władz Lublina z prezesami i przedstawicielami organizacji kombatanckich, niepodległościowych, kresowych i patriotycznych działających w Lublinie, mł. chor. Tomasz Dyzma – Wiceprezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został przez prezydenta miasta Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin.

Okręg Lubelski ZOR RP podczas spotkania reprezentowali: Lech Marczak – Prezes Okręgu, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma - Wiceprezes Okręgu, kpt. w st. spocz. Andrzej Bis, kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb.

 

Reprezentowane były m. in. takie organizacje jak: Związek Piłsudczyków Oddział Lublin, Związek Sybiraków, Lubelska Rodzina Katyńska, Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oraz Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej.

 

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk. Po wygłoszeniu przemówienia Krzysztof Żuk odznaczył kilku prezesów organizacji pozarządowych Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin za szczególne zasługi dla Ojczyzny i Miasta Lublin i wieloletnią działalność patriotyczną oraz dbałość o pamięć historyczną. Następnie ks. prał. kan. ppłk dr Witold Mach pobłogosławił opłatki i złożył życzenia z okazji Nowego Roku przybyłym gościom.

 

Tomasz Dyzma  

Foto: Andrzej Bis

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04