Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przedstawiciele ZOR RP na spotkaniu noworocznym Prezydenta Miasta Częstochowy

Pierwsze po okresie obostrzeń pandemii, miejskie spotkanie noworoczne, odbyło się w Filharmonii Częstochowskiej 9 stycznia 2023 r. Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował kpt. Rafał Magoń.

W uroczystości brali udział także członkowie Koła ZOR RP w Częstochowie: plut. rez. Artur Wojciechowski - prezes Koła, ppor. Adam Dłużniak, ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak i Dariusz Sil.

Wśród zaproszonych gości byli także parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, radni, przedstawiciele działających w Częstochowie instytucji państwowych, samorządu gospodarczego, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego oraz kierownictwo miejskich jednostek i spółek, urzędniczki i urzędnicy kierujący poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta.

Tuż po powitaniu odbyła się ekumeniczna modlitwa przedstawicieli różnych obecnych w Częstochowie wyznań, z udziałem przedstawicieli katolickiej Kurii Metropolitalnej i Sanktuarium Jasnogórskiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Cerkwii Prawosławnej, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Chrześcijańskiego ,,Shoreline” oraz Centrum Chrześcijańskiego „Słowo Wiary”. Poprowadził ją ks. Adam Glajcar z parafii ewangelickiej.

O najważniejszych sprawach Częstochowy w minionych dwunastu miesiącach oraz nadziejach i wyzwaniach w dopiero rozpoczynającym się 2023 roku mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Podsumowując ubiegły rok, prezydent siłą rzeczy wiele uwagi poświęcił sytuacji w Ukrainie, która –  za sprawą fali uchodźczej oraz potrzeby różnorodnego wsparcia dla sąsiedniego narodu – wyzwoliła także wśród częstochowianek i częstochowian ogromne pokłady empatii, gotowości niesienia pomocy i zaangażowania się – indywidualnie lub za pośrednictwem instytucji i stowarzyszeń. Była też jednak mowa o tym, jak w warunkach szybującej inflacji i trwającego kolejny rok uszczuplania zasobów finansowych polskich samorządów miasto radzi sobie na polu inwestycji – w tym strategicznych, jak drogowe czy termomodernizacyjne. Prezydent podkreślał też rozwój częstochowskich uczelni i sukcesy sportowe tutejszych klubów. Kończąc, powiedział m.in.: - Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że w obecnym, 2023 roku  zakończy się wojna w Ukrainie z zachowaniem przez naszych sąsiadów niepodległego i integralnego państwa, wyhamuje inflacja oraz podwyżki cen towarów i usług, które uderzają w portfele mieszkańców, ale i wydatki samorządu, doczekamy się wreszcie środków europejskich z obecnego okresu programowania dla Polski, a także naszego subregionu i Częstochowy, poprawi się sytuacja finansowa samorządów, które będą otrzymywały subwencje i dotacje bardziej adekwatnie do zakresu realizowanych zadań, miastu uda się zakończyć kluczowe miejskie zadania drogowe w wyznaczonych terminach i zrealizować ambitny plan inwestycyjny (…).   

Pozostałą część uroczystego wieczoru w Filharmonii Częstochowskiej wypełniły podziękowania, gratulacje, wyrazy uznania  – a to za sprawą wyróżnień, które rozdano w głównej Sali Koncertowej im. Wojciecha Kilara. Wręczono zatem ministerialne, honorowe odznaki Meritis Pro Familia, miejskie medale ,,Merentibus”, nagrody za działalność wpisującą się w miejskie programy strategiczne (w tym dla firm - Promotorów Częstochowskiej Gospodarki) oraz za prace naukowe promujące Częstochowę .

W czasie spotkania noworocznego symbolicznie podziękowano też grupom pomocowym, firmom, instytucjom i organizacjom pozarządowym za wkład w organizowanie pomocy dla zaatakowanego narodu ukraińskiego, zarówno na miejscu w Częstochowie, jak i za naszą wschodnią granicą.  

O artystyczną stronę wieczoru zadbał Zespół Pieśni i Tańca ,,Częstochowa”, popisując się m.in. ciekawą choreografią i pięknem regionalnych strojów. Na gości czekał potem jeszcze tradycyjny noworoczny toast we foyer im. Ireneusza Kozery i poczęstunek, a zatem sympatyczna okazja do osobistych spotkań i rozmów.

 

A.W.

fot. Łukasz Kolewiński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04