Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prezes i wiceprezes ZOR RP na obchodach Święta Sztabu Generalnego WP

25 października 2023 r., Prezes oraz Wiceprezes ZG Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyli w Warszawie, w obchodach Święta Sztabu Generalnego WP, który utworzony został 105 lat temu.

 

Wraz z płk. rez. Alfredem Kabatą w obchodach Święta Sztabu Generalnego WP wziął udział Marcin Łada.

 

Uroczystości odbyły się na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP. W obchodach udział wzięli m.in. przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej Jarosław Rusiecki, gen. Rajmund Andrzejczak, gen. Tomasz Piotrowski, gen. Dariusz Łukowski, przedstawiciele służb specjalnych i przedstawiciele innych formacji mundurowych.

 

Generał broni Wiesław Kukuła - Szef Sztabu Generalnego WP, mówił podczas uroczystości, że rolą Sztabu jest nie tylko kierowanie działalnością Wojska Polskiego i wytyczanie kierunków rozwoju armii, lecz także kreowanie i wspieranie procesów rozwijających odporność obronną całego państwa. Zaznaczył, że misją SGWP jest także to, by innowacyjność i zdolność do adaptacji stały się częścią doktryn i regulaminów wojskowych.

 

Głos zabrał równieżgen. Rajmund Andrzejczak, poprzedni szef Sztabu Generalnego WP, który podziękował swoim podwładnym za wspólną służbę i pracę. Wyraził też uznanie dla szefów dowództw, instytucji i służb wojskowych. – Kiedy pięć lat temu zaczynałem pełnienie obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powiedziałem, że zaufanie jest sprawą fundamentalną i zostałem takim zaufaniem obdarowany. Dziś chciałbym za nie podziękować - mówił generał.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz odznaki oraz pierścienie pamiątkowe Sztabu Generalnego WP.

Listy okolicznościowe do żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP skierowali: Marszałek Sejmu RP - Elżbieta Witek i Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki.

 

Uroczystość zakończyło odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

XXX

Sztab Generalny Wojska Polskiego jest głównym organem dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi, który planuje ich strategiczne użycie oraz programuje ich rozwój. Do zadań SGWP należy także przygotowanie i wyszkolenie sił zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w misjach poza granicami kraju, a także doradzanie kierownictwu resortu obrony. Szefowi Sztabu podlegają dowódca generalny RSZ, dowódca operacyjny RSZ oraz szef Inspektoratu Wsparcia.

Sztab Generalny WP powołała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 25 października 1918 roku, a na jego czele stanął gen. Tadeusz Rozwadowski. Sztab odpowiadał za stworzenie jednolitego wojska polskiego oraz systemu dowodzenia i szkolenia.

1 września 1939 roku SGWP został przeformowany w Sztab Naczelnego Wodza. 8 sierpnia 1944 roku w Lublinie powstał Sztab Główny WP, a rok później przemianowano go na Sztab Generalny, główny organ dowodzenia ministra obrony.

 

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04