Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na mszy za ojczyznę

11 stycznia 2015 r. na zaproszenie Urszuli i Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej i ks. kan. Krzysztofa Kłosiewicza – proboszcza parafii w Wierszach delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w dorocznej uroczystej mszy św. w intencji sprawujących władzę w Ojczyźnie.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, Marcin Łada i płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezesi, kpt. st. spocz. Andrzej Rak (100 – letni kombatant), sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Kazimierz Szczerbatko, Teresa Stroińska-Macińska, Barbara Nieroda, Wiesława Karczmarczyk, Czesława Albekier, Roman Kaczorowski.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. biskup Józef Górzyński – biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, a odprawiali ją także: ks. prof. Józef Mandziuk i ks. Ksawery Kujawa ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał proboszcz parafii w Wierszach ks. kan. Krzysztof Kłosiewicz. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w MON, Illes Palattila – I sekretarz Ambasady Węgier w Polsce, Jacek Polańczyk – przedstawiciel Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radosław Rybicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka - starosta Powiatu Nowodworskiego, Paweł Białecki – wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów,  Zenon  Reszka – burmistrz Błonia.

Po zakończonej mszy św. zaproszeni goście uczestniczyli na plebanii w spotkaniu opłatkowym.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12